INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 29/2020

Przegląd czasopism nr 1/201903  – 09 sierpnia 2020 r.

 1. Aby zarobić na PPK, oszczędności najlepiej nie ruszać do 60-tki / M. Purolnik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 183 : 06.08, D7.
 2. Bezrobocie na koniec 2019 r. / (oprac. DAE MRPiPS) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 1, s. 6-8.
 3. Co powinno się znaleźć w procedurze organizacji pracy biura w dobie koronawirusa / R. Stępień, M. Bodziony // Gazeta Prawna. – 2020, nr 152: 06.08, s. C2.
 4. Czy pracownicy mogą być jednocześnie zaangażowani w pracę i wypaleni pracą? / K. Kulikowski // Rynek Pr. / IPISS – 2020, nr 1, s. 59-67.
 5. Delegowanie po nowemu : firmy wkraczają na niepewny grunt / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 147 : 30.07, s. B9.
 6. Delegowanie pracowników za granicą na nowych zasadach / M. Chochowska, E. Kaźmierczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 183 : 06.08, D4.
 7. Demograficzne i terytorialne uwarunkowania zróżnicowania wykluczenia cyfrowego / T. Śmiałowski // Wiadomości Statystyczne. – 2020, R. 65, nr 1, s 34-45.
 8. Fluorouracyl i doksorubicyna – kardiotoksyczne cytostatyki w miejscu pracy / M. Kupczewska-Dobecka, S. Czerczak // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 363-373.
 9. Gdy praca zdalna staje się koniecznością / D. Figuła // Rynek Pracy. / – 2020, nr 1, s. 90-92.
 10. Integracja, pandemia i prawo : w celu ochrony własnych rynków pracy przed skutkami COVID-19 rządy w Europie Zachodniej chętnie sięgną po pojęcie dumpingu socjalnego / P. A. Zając // Gazeta Prawna. – 2020, nr 150 : 04.08, s. D2.
 11. Kompetencje 4.0 / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 1, s. 15-17.
 12. Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych / I. Kowalska-Bobko [i in.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 337-352.
 13. Medycy nie wierzą w podwyżki / K. Kowalska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 181 : 04.08, A12.
 14. Mobilność siły roboczej – aspekty pojęciowe i teoretyczne / E. Kwiatkowski // Rynek Pracy / IPISS – 2020, nr 1, s. 6-16.
 15. Nefropatia mezoamerykańska – nowe wyzwanie dla lekarzy medycyny pracy / K. Kanclerz [ i in.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 353-361.
 16. Nieprecyzyjne przepisy o dorabianiu sprawiają kłopoty / B. Bator // Gazeta Prawna. – 2020, nr 151: 05.08, s. B8.
 17. Niewypłacalność groźniejsza od koronawirusa / A. Bufnal // Rzeczpospolita. – 2020, nr 182 : 05.08, H8.
 18. Nowe rozporządzenie płacowe dla nauczycieli na dłużej / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 151: 05.08, s. B7.
 19. Obniżenie wymiaru etatów komplikuje zarządzanie czasem pracy / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 152: 06.08, s. C1.
 20. Ocena roli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aktywizacji zawodowej osób z problemami zdrowotnymi, realizowanej poprzez wydawanie orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego / J. Walusiak-Skorupa, M. Lipowska, M. Wiszniewska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 309-323.
 21. 500 plus w słowackim wydaniu / K. Paliderová // Gazeta Prawna. – 2020, nr 149 : 03.08, s. A15.
 22. Podczas kryzysu rośnie przydatność pracowników 50+ / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 180 : 03.08, A. 19.
 23. Praca czasowa już nie taka zła / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 180 : 03.08, A. 19.
 24. Praca w domu, a prywatne sprawy w firmie – nie najlepiej dzielimy swój czas / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 1, s. 3-5.
 25. Promocja zdrowia w zakładach pracy przeciwdziałających skutkom starzenia się personelu. Czym różni się od działań w innych firmach i jakie przeszkody napotyka ? / E. Goszczyńska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 289-307.
 26. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej – wyzwania, szanse i zagrożenia / E. Mączyńska, E. Okoń-Horodyńska // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 1, s. 9-21.
 27. Przez COVID więcej ojców na tacierzyńskim / I. Stawicka // Gazeta Prawna. – 2020, nr 151: 05.08, s. A7.
 28. Sukcesja pokoleniowa zarządu przedsiębiorstwa w kontekście CSR. Wyniki badań empirycznych w województwie mazowieckim / A. Zaleśna // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 1, s. 56-62.
 29. Tarcza finansowa PFR pomogła ponad 345 tys. firm / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 181 : 04.08, A17.
 30. Telepraca pogłębia nierówności i pozostaje dla wybranych / M. Cedro // Gazeta Prawna. – 2020, nr 151: 05.08, s. A14.
 31. Transparentne oferty pracy i dłuższe urlopy wypoczynkowe : pomysły na zmiany w przepisach prawa pracy / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 1, s. 9-11.
 32. Tymczasowa rodzina zastępcza też z dodatkiem 500+ / M. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 151: 05.08, s. B7.
 33. Ujęcie narracyjne w ocenie publicznych polityk zatrudnienia wobec mobilności pracowników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / C. Ghinararu, Ł. Arendt // Rynek Pr. / IPISS – 2020, nr 1, s. 26-39.
 34. W urzędach brakuje rąk do pracy / K. Gębala // Rzeczpospolita. – 2020, nr 181 : 04.08, A12.
 35. Współpraca dużych przedsiębiorstw z MSP w ramach działalności wdrożeniowej innowacji / G. Szymański // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 1, s. 50-56.
 36. Wzrosną pensje w oświacie / K. Gębala // Rzeczpospolita. – 2020, nr 182 : 05.08, A11.
 37. Wytyczne do przeprowadzania swoistych wziewnych testów prowokacyjnych : stanowisko Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ERS) w kontekście polskich doświadczeń / J. Walusiak-Skorupa, A. Lipińska-Ojrzanowska, M. Wiszniewska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 3, s. 381-397.
 38. Zarządzanie procesowe z wykorzystaniem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach / A. Bitkowska, O. Sobolewska // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 1, s. 21-29.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję