INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 27/2020

Przegląd czasopism nr 1/201920  – 27 lipca 2020 r.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie pandemii / W. Ostaszewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 51-55.
 2. Bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 30-33.
 3. Czas pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19 / K. Stefański // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 19-23.
 4. Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności / R. Sadlik // Gazeta Prawna. – 2020, nr 142 : 23.07, s. C7.
 5. Koherencja przepisów o czasie pracy w ustawie antykryzysowej i regulacji kodeksu pracy / K. Stefański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 45-50.
 6. Kontrole trzeźwości i narkotesty w firmie będą legalne. Rząd już rozpoczął pracę nad zmianami / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 142 : 23.07, s. C4-C5.
 7. Kwarantanna nie wyklucza pracy zdalnej / J. Nicewicz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D4.
 8. PPK : kluczowe kwestie w umowie o zarządzanie / K. Kamińska-Kiempa // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D6.
 9. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika / [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 44-48.
 10. Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie / K. Naumowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 28-35.
 11. Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej / M. Raczkowski, M. Ducki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 18-27.
 12. Praca zdalna : nie za wszystko zapłaci firma / T. Sancewicz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D1.
 13. Przeliczenie emerytury powszechnej kobiet z rocznika 1953 r. / B. Augustyńska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 24-29.
 14. Przesłanki odmowy podjęcia pracy przez osobę skierowaną do zwalczania COVID-19 / A. Górnicz-Mulcahy, B. Bieniek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 36-44.
 15. Sąd sam nie zweryfikuje liczby związkowców / S. Paruch, M. Bodziony // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D2.
 16. Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia / Ł. Pisarczyk, A. Boguska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 8-18.
 17. Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty w razie zmian stanu prawnego : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 53-56.
 18. Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 9-17.
 19. Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19 / D. Wajda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 56-63.
 20. Tarcza uderza w matki na urlopach. Ale jest na nią sposób / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 142 : 23.07, s. B1.
 21. Urlop rodzicielski jako okres (nie)zaliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego na gruncie wyroku TSUE C-12/17 : [artykuł odorzeczniczy] / J. Czerniak-Swędzioł // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 36-41.
 22. Work-life balance i koronakryzys. Kilka uwag o procesach i ich konsekwencjach / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 5, s. 3-8.
 23. Wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1-3 KP) a powierzenie innej pracy (art. 42 § 4 KP) : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 49-52.
 24. Zasiłki dla bezrobotnych : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 5, s. 57-60.
 25. Zmora przywrócenia do pracy nieprawomocnym wyrokiem / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D7.
 26. ZUS pozbawił nadpłat tysiące przedsiębiorców / W. Majkowski, P. Szala, M. Sawczuk // Rzeczpospolita. – 2020, nr 171 : 23.07, s. D3.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję