INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 22/2020

Przegląd czasopism nr 1/201915 – 21 czerwca 2020 r.

 1. Brak strony pracowniczej blokuje rozwiązania antykryzysowe / E. Kozłowska-Kowalczuk // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D4.
 2. Dwa fundusze, dwie dotacje i niełatwe zasady ich łączenia / M. Brząkowski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 117 : 18.06, s. C1.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2019 r., III UK 178/18, dotyczącego normatywnego charakteru umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / J. Szyjewska-Bagińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne – 2020, nr 1, s. 43-46.
 4. Groźne skutki przymusowych urlopów w czasie pandemii / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 115 : 16.06, s. B10.
 5. Jak polubić pracę zdalną? / K. Januszkiewicz ; rozm. J. Sosnowska // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 139 : 16.06, s. 21.
 6. Jak się teraz ubiegać o rentę ? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 139 : 16.06, s. 20.
 7. Jaka pomoc dla emerytów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 138 : 15.06, s. 17.
 8. Jeśli ZUS w czasie pandemii spóźnił się z wypłatą pieniędzy, uprawniony nie otrzyma odsetek / M. Nagórek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 117 : 18.06, s. D2.
 9. Koronawirus zmienia polskie biura / J. Kulesza // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 139 : 16.06, s. 2.
 10. Łatwiej o pracownika z zagranicy na sezon / A. Kałwińska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D1.
 11. Niewłaściwy wybór reprezentacji załogi może oznaczać kłopoty finansowe dla pracodawcy / Ł. Kuczkowski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 117 : 18.06, s. C2.
 12. Nowa rekrutacja z pierwszeństwem dla zwolnionych / K. Knaclerz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D5.
 13. Nowe oświadczenia też zalegalizują pracę na dłużej / A. Smuga // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D3.
 14. Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy / P. Grzebyk. – Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2019. – Rec.: L. Mitrus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 50-52.
 15. Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika przywróconego do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania po nowelizacji art. 477 § 2 k.p.c. – wybrane problemy / K. Żywolewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 25-32.
 16. O przyszłości pracy / I. Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 3-10.
 17. Od 30 lipca zmiany w zasadach delegowania / A. Nykiel // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D7.
 18. Pandemia nie wystarczy do zabrania premii / S. Szybak-Bizacka, K. Polewka // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D2.
 19. Praca tylko przy otwartych oknach / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 142 : 19.06, s. A12.
 20. Pojęcie podstawowego obowiązku pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 45-48.
 21. Przedsądowy etap ustalenia liczby członków organizacji związkowej / J. Witkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 33-37.
 22. Rekordowy zwrot alimentów / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 114 : 15.06, s. B9.
 23. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 38-40.
 24. Sprawozdanie z konferencji „Zbiorowe prawo pracy czy zbiorowe prawo zatrudnienia? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy” / M. Barwaśny, E. Szadkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 20-24.
 25. Szczególne uprawnienia określonych kategorii pracodawców w świetle ustawy antykryzysowej / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 19, s. 63 ; nr 20, s. 63.
 26. Szefowie muszą się przygotować do rewolucji w pracy biurowej / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 138 : 15.06, s. A32.
 27. Środki z FGŚP : formularz nie pozwala złożyć prawidłowego wniosku / P. Ziółkowski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 117 : 18.06, s. D1.
 28. Świeże spojrzenie TSUE na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 12-17.
 29. Tarcza działa. Udało się uniknąć kryzysu / G. Uścińska ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 138 : 15.06, s. A24.
 30. Ubezpieczenie społeczne pracowników – obywateli państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 1, s. 41-42.
 31. Umowa a zarządzanie spółką kapitałową a odpowiedzialność kontraktowa menedżera-członka zarządu wobec osób trzecich / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 18-27.
 32. Urlop wypoczynkowy w nowych warunkach / A. Golenia // Gazeta Prawna. – 2020, nr 116 : 17.06, s. C4-C5.
 33. Urzędnicy chcą uniknąć zwolnień / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 115 : 16.06, s. B9.
 34. Ustanie stosunku pracy pilotów statków powietrznych w wieku 60 lat a dyskryminacja ze względu na wiek : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 42-44.
 35. W ochronie zdrowia rosną płace minimalne, ale nie u wszystkich / B. Ławnicka // Gazeta Prawna. – 2020, nr 117 : 18.06, s. B8.
 36. Whistleblowing w zakładzie pracy w świetle nowej dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii / H. Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 3-11
  Wsparcie z PFR dla przedsiębiorców // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2020, nr 118 : 19-21.06, s. C1-C8.

 37. Wynagrodzenie : różne formy przestoju, ta sama definicja / A. Prusik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 141 : 18.06, s. D6.
 38. Zatrudnienie pracownika-twórcy programu komputerowego w formie telepracy / M. Pyrowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 2, s. 28-35.
 39. Zatrudnienie urzędników w czasie epidemii. Nadzwyczajne rozwiązania / J. Szmit // Gazeta Prawna. – 2020, nr 116 : 17.06, s. C4-C5.
 40. ZUS wypłaci postojowe przedsiębiorczym matkom / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 114 : 15.06, s. B10.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję