INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 19/2020

Przegląd czasopism nr 1/201925- 31 maja 2020 r.

 1. Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 122 : 26.05, s. 2-3.
 2. Dodatek emerytalny lub rentowy : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 44-47.
 3. Europejski model społeczny i Międzynarodowa Organizacja Pracy – początki i przemiany / W. Scholz // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 1, s. 1-11.
 4. Firmy zaoszczędzą na odprawach / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 103 : 28.05, s. B1.
 5. Interes państwa a wykonywanie obowiązków pracodawcy związanych z wprowadzeniem monitoringu na gruncie Kodeksu pracy / M. Gorbunow // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 6-10.
 6. Interes państwa a wykonywanie obowiązków pracodawcy związanych z wprowadzeniem monitoringu na gruncie Kodeksu pracy / M. Gorbunow // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 6-10.
 7. Niezdolność do pracy w trakcie urlopu : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 45-48.
 8. Nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 35-38.
 9. Objęcie zwolnieniem grupowym rozwiązania umowy o pracę na skutek nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 39-41.
 10. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 42-44.
 11. Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy / K. Siemienkiewicz // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 16-20.
 12. Potwierdźmy słowa czynami : prawo do zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – argumenty przemawiające za nową konwencją międzynarodową / M. Cichon // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 1, s. 11-20.
 13. Pracownicze plany kapitałowe : czas na drugą turę // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr specj., 62 s.
 14. Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] / A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 42-43.
 15. Rola standardów MOP w kształtowaniu ochrony socjalnej w krajach południa na świecie : na przykładzie Brazylii / J. Petelczyc // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 1, s. 21-30.
 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika; uchylenie się od skutków oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego pod wpływem błędu : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 32-38.
 17. Tylko inspekcji sanitarnej pozwoli na termometry w zakładzie pracy / K. Kulesza // Rzeczpospolita. – 2020, nr 124 : 28.05, s. D4.
 18. Ukryty monitoring w miejscu pracy / M. Barański // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 26-32.
 19. Uniwersytet w pułapce rynku pracy. O teoretycznych założeniach praktyczności i kształcenia / K. Podwójcic. – Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2019. – Oprac. B. Kaczyńska // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 1, s. 31.
 20. Uprawnienia opiekunów dzieci w praktyce działania polskich pracodawców / K. Walczak, B. Godlewska-Bujok // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 12-15.
 21. Ustalenie odpowiedniej sumy zasądzanej tytułem zadośćuczynienia pieniężnego : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 38-41.
 22. Ustanowienie zadaniowego czasu pracy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 3, s. 21-23.
 23. Wcześniejsza emerytura : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 48-51.
 24. Wniosek o ustalanie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych / M. Szuba // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 11-14.
 25. Wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? / K. Słowik // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 124 : 28.05, s. 20.
 26. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym członków zarządu / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 15-18.
 27. Zadośćuczynienie pieniężne a zadośćuczynienie przyznane w procesie karnym / T. Nowakowski // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 2, s. 21-23.
 28. Zmiana warunków pracy cudzoziemca bez formalności / A. Kałwińska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 124 : 28.05, s. D3.
 29. Zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć w wybranych orzeczeniach TSUE / I. Florczak. – cz. 1-2 // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 52-55 ; nr 2, s. 24-29.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję