INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 18/2020

Przegląd czasopism nr 1/201918 – 24 maja 2020 r.

 1. Automatyczne ustanie stosunku pracy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 46-49. Wyrok TS z 7.11.2019 r., Cafaro, C-396/18.

 2. 45 tys. mikroprzedsiębiorców z etatem dostanie postojowe / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 121: 25.05, s. A10.
 3. Firma dostanie dofinansowanie również na cudzoziemca / A. Kałwińska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 98 : 21.05, s. C4.
 4. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia przy zmniejszeniu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 26-29.
 5. List z wypowiedzeniem to w czasie pandemii zły pomysł / P. Nietrzpiel // Rzeczpospolita. – 2020, nr 118: 21.05, s. D2.
 6. Niedozwolona dyskryminacja płacowa ze względu na przekonania polityczne : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 35-40. Wyrok SN z 13.11.2019 r., II PK 47/18.

 7. Ochrona danych nie blokuje działań w związku z pandemią / A. Baranowska-Górecka // Rzeczpospolita. – 2020, nr 118: 21.05, s. D6
 8. OFE, PPK, IKE(+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019-2021. Analiza prawno-ekonomiczna. Część II : Pracownicze Plany Kapitałowe / A. Kolek, O. Sobolewski // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 6-13.
 9. Postojowe nie dla matki z firmą / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 96 : 19.05, s. B10.
 10. Pracodawca nie zawsze poniesie odpowiedzialność, jeśli pracownik zarazi się koronawirusem w zakładzie / A. Mierzwa, K. Kulesza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 98 : 21.05, s. C2.
 11. Problem „profilowania bezrobotnych” w orzecznictwie sądów administracyjnych / B. Godlewska-Bujok // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 21-25.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 32-34. Wyrok SN z 7.11.2019 r., I PK 238/18.

 13. Regulacja antymobbingowa po nowelizacji Kodeksu pracy / B. Bury, M. Nawrocki // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 14-20.
 14. Rozkład czasu pracy : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 50-51.
  Wyrok TS z 18.9.2019 r., Ortiz Mesonero, C-366/18.

 15. Sądy pracy wreszcie wracają do pracy! / M. Szlasa-Rokicki, R. Stępień // Gazeta Prawna. – 2020, nr 98 : 21.05, s. C3.
 16. Tarcza 3.0 to problemy z nową, wyższą kwotą wolną od potrąceń / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 98 : 21.05, s. C1.
 17. Tarcza 3.0 : ważne zmiany dla firm, pracowników i samorządów / Gazeta Prawna. – 2020, nr 99 : 22-24.05, s. C1-C8.
 18. Transgraniczna praca bez kwarantanny / K. Gospodarowicz, A. Bonikowska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 118: 21.05, s. D3.
 19. Wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie pobierania zasiłku chorobowego : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 1, s. 41-43. Wyrok SN z 20.08.2019 r., II UK 76/18.

 20. Zaprzyjaźnij się z robotami i postaw na miękkie kompetencje / (b.ż) // Rzeczpospolita. – 2020, nr 121: 25.05, s. Q6.
 21. Zwolnienie ze składek – przed czy po potrąceniu zasiłków / P. Ziółkowski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 98 : 21.05, s. D1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję