INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 15/2020

Przegląd czasopism nr 1/201927 kwietnia – 03 maja 2020 r.

 1. Badania pracownicze w ustawie antykryzysowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 16, s. 63.
 2. Cudzoziemiec zostanie objęty ubezpieczeniem w Polsce, gdy stale przebywa na terenie RP / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 47.
 3. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii / A. Jargut // Rzeczpospolita. – 2020, nr 99 : 28.04, s. I2.
 4. Etaty stracić mogą najpierw dwuetatowcy i emeryci / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 98 : 27.04, s. A11.
 5. Firmy odczują dotkliwe konsekwencje preferencji w składkach na ZUS / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 81: 27.04, s. B11.
 6. Innowacje pracownicze to sposób na epidemię / M. Furmańska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 101: 30.04-1.05, s. D4.
 7. Jak zorganizować pracę rady nadzorczej przez internet / M. Koralewski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 82: 28.04, s. C2.
 8. Kontrole ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 8, 81 s.
 9. Niższa pensja jak utrata dochodu / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 83: 29.04, s. B1.
 10. Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1 marca 2020 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 32-35.
 11. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – termin na wniesienie pozwu do sądu / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 14, s. 63.
 12. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i opiekuńczego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 15, s. 63.
 13. Praca w domu na własnym laptopie / L. Jaworski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 99 : 28.04, s. I3.
 14. Pracownicy nad przepaścią / A. Zielińska // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 17, s. 58-59.
 15. Pracownicze Plany Kapitałowe odroczone / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 14, s. 32-33.
 16. Przeciwdziałania koronawirusowi – obowiązki i uprawnienia pracodawców i ubezpieczonych / T. Kowalski, A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 9-11.
 17. Przestój ekonomiczny w świetle ustawy antykryzysowej / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 17, s. 63 ; nr 18, s. 67.
 18. Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy 2020 z komentarzem – wybór : stan prawny na 20 marca 2020 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, Dodatek do nr 8, 98 s.
 19. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu utraty uprawnień lub przestępstwa / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 16-18.
 20. Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2020 r. – zasady ustalania wysokości / R. Dorava // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 12-15.
 21. Strach na rynku pracy / A. Zielińska // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 14, s. 34-36.
 22. Wielkie latanie po pracowników / P. Pietkun // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 17, s. 36-39.
 23. Wrócimy do innych biur niż przed epidemią / M. Wojtczuk // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 98 : 30.04-1.05, s. 11.
 24. Wycieczki szkolne – zasady ich organizowania, rozliczania czasu pracy i wynagradzania nauczycieli / A. Piszko // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 50-57.
 25. Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 7, s. 24-27.
 26. Wynagrodzenie w okresie odosobnienia (kwarantanny lub izolacji) / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 13, s. 63.
 27. Zakaz obniżania etatów cudzoziemcom wbrew Konstytucji / K. Schiffter // Rzeczpospolita. – 2020, nr 101: 30.04-1.05, s. D3.
 28. Zawieszanie prawa pracy może być bardzo ryzykowne / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 81: 27.04, s. B10.
 29. Zwolnienia grupowe / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 98 : 27.04, s. 20.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję