INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 8/2020

Przegląd czasopism nr 1/201917 – 23 lutego 2020 r.

 1. Coraz więcej emerytów jest aktywnych zawodowo / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 32 : 17.02, s. B10.
 2. Do 10 stycznia 2020 r. organizacje związkowe informują pracodawcę o liczbie członków / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 42-43.
 3. Dodatek za staż pracy – zasady jego przyznawania i naliczania / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 26-29, tab.
 4. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 3-5.
 5. Edukacja na odległość w CIOP-PIB / A. Sychowicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 22-24.
 6. Emocjonalny świat pracy / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 3-4.
 7. Gorszy stan zdrowia uprawnia do podwyżki odszkodowania / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 42 : 20.02, s. D6.
 8. Innowacje technologiczne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 10-11.
 9. Internetowa aplikacja do oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score / M. Piętka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 24-26.
 10. Jak ustalać wymiar czasu pracy w 2020 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 50-57.
 11. Jaki zapis w tytule egzekucyjnym umożliwia zajęcie świadczeń z zfsś / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 45-46.
 12. Jakie firmy od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek utworzenia PPK / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 9-11.
 13. Jedno konto w ZUS dla firm / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 40 : 18.02, s. 7.
 14. Matki na działalności chcą od ZUS lepszego traktowania / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 43 : 21.02, s. A13.
 15. Mimo podwyżek wciąż brakuje chętnych do pracy w sądach / P. Szymaniak // Gazeta Prawna. – 2020, nr 34 : 19.02, s. B5.
 16. Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury / M. Warszewska-Makuch, Z. Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 15-19.
 17. Obowiązki pracodawcy związane z urlopami wypoczynkowymi na przełomie roku / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 12-15.
 18. Podwyższenie świadczenia urlopowego po zmianie wysokości odpisu na zfśs / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 24-25.
 19. Polacy nie spieszą się już z przejściem na emeryturę / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 41 : 19.02, s. A13.
 20. Prawne uwarunkowania cytowania publikacji innych naukowców / M. Tomaszewski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 26-28.
 21. Programista dobrze zarobi nie tylko w stolicy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 39 : 17.02, s. R3
 22. Przeprowadzanie kontroli zwolnień lekarskich pracowników / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 32-35.
 23. Przestrzeń zamknięta, ale bezpieczna / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 8-9.
 24. Samowolna praca w nadgodzinach bez prawa do zapłaty / E. Kalecka // Rzeczpospolita. – 2020, nr 42 : 20.02, s. D2.
 25. Stan bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych w Polsce / S. Halusiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 7-11.
 26. Świadczenia pozapłacowe. Bony, talony, karty prepaid // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 23.
 27. Umowy cywilnoprawne – kontrola skuteczności nowych rozwiązań // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 28-29.
 28. Warunki realizacji umowy decydują o charakterze zatrudnienia / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 47.
 29. Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie / A. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 10-20.
 30. Wypalenie zawodowe jest problemem medycznym // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 20-21.
 31. Zachorowalność na boreliozę w wybranych zawodach w Polsce / P. Mazur, G. Nowak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 12-14.
 32. Zasady oddelegowania trzeba zweryfikować / M. Zabawska, A. Brzostowska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 42 : 20.02, s. D7.
 33. Zasady udzielania zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 16-18.
 34. Zasady ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, s. 48.
 35. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy / R. Guza-Kiliańska, M. Makowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 18, 81 s.
 36. Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe : pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego / S. Ordysiński. – Cz. 1-2 // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 21-25; nr 12, s. 14-18.
 37. Zerowy PIT dla młodych – odpowiedzi na 16 pytań z praktyki / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 23, Płace i rozliczenia, s. 58-65.
 38. ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 39 : 17.02, s. 18.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję