INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 1/2020

Przegląd czasopism nr 1/201930 grudnia 2019 r. – 5 stycznia 2020 r.

 1. Badanie trzeźwości pracowników w świetle przepisów RODO i nowelizacji Kodeksu pracy / P. Pyszny // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 11-14.
 2. Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 48-49.
 3. Cofnięcie apelacji w sprawie o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 37-38.
 4. Dopuszczalność skrócenia lub przedłużenia okresu wypowiedzenia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 25-30.
 5. Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy / J. Wratny. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – Rec.: K. Walczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 54-56.
 6. Jak prawidłowo stosować zwolnienia ze składek na FP, SFWON i FGŚP – odpowiedzi na 5 pytań z praktyki / M. Kozłowska, J. Stolarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, Płace i rozliczenia, s. 58-65.
 7. Kilka uwag na temat modelu przyczynienia się pracownika do wypadku przy pracy / T. Nowakowski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 15-19.
 8. Niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jako zachowanie sprawcze czynu zabronionego z art. 218 § 1a kodeksu karnego / Ł. Duśko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 40-44.
 9. Niełatwo o rozłożenie na raty zwrotu dopłat do pensji / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 251 : 31.12, s. B9.
 10. O zbiegu roszczeń z art. 45 i art. 49 kodeksu pracy / G. Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 34-39.
 11. Odszkodowanie w związku z ustaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 37-44.
 12. Partycypacja własnościowa pracowników / P. Kapusta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 2-8.
 13. Podstawa rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 33-36.
 14. Podwyżka płacy minimalnej może zmienić w 2020 r. mapę zarobków / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 302 : 30.12, s. A21.
 15. Pracodawca jako podmiot administrujący / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 12-18.
 16. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – ratunek dla polskiego systemu emerytalnego? / M. Szuba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 20-27.
 17. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 44-46.
 18. Prawo pracownika do akcji w przypadku skomercjalizowania przedsiębiorstwa państwowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr , s. 39-43.
 19. Przeniesienie usług finansowych a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 45-46.
 20. Status prawny pracownika : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 52-55.
 21. Status prawny uczelni w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 28-33.
 22. Stosunek pracy – zagadnienia podstawowe : czy kontrowersje wokół monistycznej bądż dualistycznej koncepcji stosunku pracy są rzeczywiście aktualne? / A. Musiała. – Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 10-16.
 23. Stygnący zapał przedsiębiorstw do zwiększania zatrudnienia / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 303 : 31.12, s. A20.
 24. Sukcesja praw i obowiązków w przypadku łączenia i dzielenia związków zawodowych / Ł. Panasiuk // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 20-26.
 25. Ubezpieczenia społeczne : najważniejsze orzecznictwo / oprac. P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2019, nr 250 : 30.12, s. B10.
 26. Umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 45-47.
 27. Uprawnienie pracodawców do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 34-36.
 28. Ustalenie ustawodawstwa krajowego w zakresie ubezpieczeń społecznych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 47-49.
 29. Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopu rodzicielskiego : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 8, s. 47-48.
 30. Współzależność pomiędzy delegowaniem pracowników a podróżą służbową / M. Szypniewski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 6-11.
 31. Zachowanie statusu pracownika : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 9, s. 52-55.
 32. Zmiana zakresu obowiązków pracownika w czasie trwania stosunku pracy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 11, s. 27-31.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję