INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 6/2020

Przegląd czasopism nr 1/201903 – 09 luty 2020 r.

 1. Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki / T. Liszcz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 285 s. – Rec.: J. Wratny // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 36-38.
 2. Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce / B. Szopa, M. Mamcarczyk // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 15-22. Omów. aktywności fizycznej w hierarchii potrzeb gospodarstw domowych w kontekście starzejącego się społeczeństwa.
 3. Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) / D. Banaś // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 27-34.
 4. Branża IT – wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim / B. Krawczyk-Bryka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 83-95.
 5. Coraz szerszy strumień pieniędzy popłynie do PPK / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 30 : 06.02, s. A19.
 6. Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów – implikacje dla współczesnej funkcji personalnej / T. Kawka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 69-82. Omów. oczekiwań zawodowych grup społecznych wchodzących na rynek pracy w świetle potencjału wnoszonego do organizacji.

 7. Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych / T. Stachurski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 175-184. Omów. wpływu digitalizacji na strukturę organizacyjną i procesy HR.

 8. Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy / J. Wratny. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. – 236 s. – Rec.: J. Gardawski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 34-36.
 9. Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo / U. Bukowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 11-20. Identyfikacja innowacji społecznych zwiększających dostępność miejsc pracy dla niepełnosprawnych w Polsce.

 10. Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym / G. Kawecki // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 149-160.
 11. Jak dostać miejsce w domu opieki / M. Warchała // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 27 : 03.02, s. 17.
 12. Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / J. Żukowska, A. Kuźnar // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 135-146.
 13. Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up / P. Marzec // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 161-173.
 14. Modele podziału ryzyka w hybrydowych Pracowniczych Programach Emerytalnych / A. Girusz . – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. -111 s. – Rec.: M. Szreder // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 38-39.
 15. Nie wszystkie służby mundurowe chcą pluralizmu w związkach / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 22 : 3.02, s. B10.
 16. Nowy JPK_Vat : trzeba będzie przeszkolić niemal każdego pracownika / M. Mroziuk // Gazeta Prawna. – 2020, nr 26, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 6 : 7-9.02, s. C2 – C3.
 17. O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi / H. Witczak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 55-66.
 18. Obowiązek szczepień przeciw grypie? Korzystny dla firm, ale prawnie wątpliwy / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 26, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 6 : 7-9.02, s. C7-C9.
 19. Ocena realizacji przez Polskę przepisów Konwencji nr 102 MOP dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska, A. Binaś // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 1-8.
 20. Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy – przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację / M. T. Tomczak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 45-54.
 21. Podwyżki płac nie dla wszystkich / Ł. Guza, A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 25 : 6.02, s. B1.
 22. Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – wyniki badań / M. Król // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 97-108.
 23. Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości / A. Pietroń-Pyszczek, S. T. Dziuba // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 33-43.
 24. Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą / M. Wesołowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 185-196. Omów. wyników badania sondażowego dot. wpływu emigracji na rozwinięcie posiadanej wiedzy bądź stopień pozyskania nowej.

 25. Sprzyjający czas dla osób pracujących na własny rachunek / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 27 : 03.02, s. A22.
 26. Standardy i dysfunkcje w procesie doboru kandydatów na rodziców zastępczych / Z. Janowska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 23-27, s. 23-27.
 27. Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy / B. Miziołek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 31 : 07.02, s. D3.
 28. Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych / W. Ulrych // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 121-133.
 29. Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / M. Nowastowska, E. Stroińska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 21-32.
 30. Wysychają źródła trójstronności. Kilka uwag w stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy / B. Surdykowska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 11-12, s. 8-14. Omów. spadającej siły przedstawicielstwa pracowniczego w obliczu Deklaracji z okazji stulecia MOP.

 31. Zmiana prawa nie jest receptą na niepłacących / P. Nowosielska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 25 : 6.02, s. A3. Świadczenie alimentacyjne.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję