INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 5/2020

Przegląd czasopism nr 1/201927 stycznia – 2 luty 2020 r.

 1. Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2020, nr 20: 30.01, s. C2-C3. Naruszenia w zakresie świadczeń ze stosunku pracy.

 2. Centra Usług Społecznych – są pieniądze na start dla tych, którzy chcą spróbować nowej formuły obsługi mieszkańców / oprac. M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 19 : 29.01, s. C4-C5.
 3. Czy zmiana systemu wynagradzania biegłych poprawi jakość wydawanych opinii / K. Malcher // Gazeta Prawna. – 2020, nr 19 : 29.01, s. B6.
 4. Doubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego / M. Kawiński, T. Szumlicz, B. Więckowska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 8-16.
 5. Dużo dzieci, wyższa emerytura / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 21 : 27.01, s. 12.
 6. Dyscyplinarkami w kartę / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 19 : 29.01, s. B1. Zmiany w Karcie nauczyciela.

 7. Emerytura plus dodatek, czyli tak się dokonuje wyłomu w systemie / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 21: 31.01-2.02, s. C16-C20.
 8. Employee Experience – holistyczne podejście do zarządzania pracownikami / K. Konieczna // Gazeta Prawna. – 2020, nr 21: 31.01-2.02, s. D4.
 9. Grabarza pilnie zatrudnię / P. Otto, K. Klinger // Gazeta Prawna. – 2020, nr 19 : 29.01, s. A10. Zawody deficytowe.

 10. Kiedy oboje rodzice dostaną 500+ na dziecko? / J. Dorosz-Kruczyński // Rzeczpospolita. – 2020, nr 22 : 28.01, s. I6.
 11. MRPiPS : pracodawca nie musi ustalać adresu sądu pracy i informować o nim pracownika / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 20 : 30.01, s. C6.
 12. Od lutego zmiany w „małym ZUS” / Gazeta Prawna. – 2020, nr 20 : 30.01, s. A10.
 13. Ojcowie nie korzystają z rodzicielskiego / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 20: 30.01, s. B1.
 14. Pracodawcy tną liczebność związków / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 23 : 29.01, s. A17.
 15. PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 22 : 28.01, s. A15.
 16. Podwyżki pensji nie dla wszystkich / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 18 : 28.01, s. B9.
 17. Postrzeganie fundacji wspomagających osoby chore lub niepełnosprawne / M. Kosmal, A. Fronczak // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 30-36.
 18. Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego / D. Szaban // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 11, s. 25-41.
 19. Pracodawcom trudno uzyskać zmianę decyzji prezesa PFRON / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 20: 30.01, s. B8.
 20. Pracownicy 50 plus z nowymi przywilejami / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 22 : 28.01, s. 20.
 21. Pracownicy socjalni mogą strajkować. I to rozważają / K. Topolewska, Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 19 : 29.01, s. B10.
 22. Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina / B. Bieszk-Stolorz, K. Dmytrów // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 11, s. 7-24.
 23. Programiści porzucą pracodawców / M. Duszczyk // Rzeczpospolita. – 2020, nr 23 : 29.01, s. A20-A21.
 24. Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina / B. Bieszk-Stolorz, K. Dmytrów // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 11, s. 7-24.
 25. Rozwiązania telemedyczne w usługach społecznych / J. Sierdziński, A. Ruzik-Sierdzińska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 17-24.
 26. Składki do ZUS coraz większe / E. Bednarz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 24 : 30.01, s. G2.
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw Etyki w Nauce w 2018 r. / A. Górski, M. Grabianowski // Nauka. – 2019, nr 3, s. 177-182.
 28. Talenty wciąż pilnie poszukiwane / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 24 : 30.01, s. A20-A21.
 29. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / oprac. M. Mroziuk, M. Sobczak // Gazeta Prawna. – 2020, nr 17 : 27.01, s. C2-C12.
 30. Wielki odwrót od etatu. Rośnie zatrudnienie na śmieciówkach / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 18 : 28.01, s. B10.
 31. Wizerunek pracownika można wykorzystać pod pewnymi warunkami / M. Rycak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 24 : 30.01, s. D4.
 32. Wykluczenie cyfrowe w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów oraz personelu medycznego / K. Korczak // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 24-29.
 33. Zaliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego w praktyce. Jakie są zasady, wyjątki oraz problemy / J. Żołyński // Gazeta Prawna. – 2020, nr 20 : 30.01, s. C4-C5.
 34. Zmiany w ochronie przedemerytalnej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 23 : 29.01, s. 20.
 35. Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa / D. Głogosz // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 36-44.
 36. Zmiany w wydatkach na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych w latach 2012-2018 / G. Uścińska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 8, s. 1-8.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję