INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 4/2020

Przegląd czasopism nr 1/201920 – 26 stycznia 2020 r.

 1. Badania i szkolenia w jednym pakiecie, czyli projekt „Kompetentny związkowiec” // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 23-27.
 2. Inspekcja sprawdzi leasing pracowniczy / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 15 : 23.01, s. B1.
 3. Jak się stać wspaniałym, dobrze wynagradzanym pracownikiem / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 15 : 20.01, s. A21.
 4. Kolejna szansa dla samorządów na tworzenie i rozwój domów i klubów seniora // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 9-10.
 5. Krytyka pracodawcy to grząski grunt. W grę wchodzą nawet sankcje finansowe / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 16 : 24-26.01, Tygodnik Gazeta Prawna, nr , s. C1-C5.
 6. Łączy nas zawód // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 17-18. Omów. konferencji „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”, 17.10.2019 w Warszawie.

 7. Młodzi na rynku pracy // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 15-16.
 8. Niebezpieczny mały ZUS+ / J. Cieślik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 17 : 22.01, s. A27.
 9. Niepełnosprawni i pracodawcy – modele współpracy // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 13-14, il. Podsumowanie efektów konferencji regionalnych oraz projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” podczas konferencji CIOP-PIP, 20 listopada br.

 10. Nuda szkoleń BHP zabija // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 11-12. Omów. przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy.

 11. O przedsiębiorczości jako kluczowej kompetencji przyszłości / J. Majczyk // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 9, s. 33-38.
 12. Oddziaływanie społeczne nauki / E. Lepkowska // Bibliotekarz. – 2019, nr 12, s. 4-6. Omów. możliwości jakie daje otwarty dostęp (Open Access) do dorobku naukowego.

 13. Patogeny oporne na antybiotyki w środowiskach pracy / A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 12, s. 9-12.
 14. Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej / A. Sobolewski [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 12, s. 24-27.
 15. Pracodawca zabezpieczy załogę przed chorobą / P. Otto, K. Klinger // Gazeta Prawna. – 2020, nr 15 : 23.01, s. A8. Obowiązkowe szczepienia personelu medycznego.

 16. Pracownik tymczasowy w budownictwie / J. Buraczewski // Inspektor Pracy. – 2019, nr 12, s. 16-17.
 17. Rezygnacja z PPK : problem z rozliczeniem wpłat / A. Prusik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 18 : 23.01, s. D4.
 18. Rynek pracy w październiku // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 6-8.
 19. Rzemieślnicy mogą wreszcie tworzyć spółki. Są jednak ograniczenia / J. Pieńczykowska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 16 : 24-26.01, Tygodnik Gazeta Prawna, nr , s. C11-C15.
 20. Sankcje w prawie wewnątrzzwiązkowym NSZZ „Solidarność” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 2, s. 63.
 21. Specjalistę i szefa przyciągają nie tylko metropolie / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 15 : 20.01, s. R3.
 22. Staż pracy jako okoliczność wpływająca na sytuację pracownika / Jakub Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 1, s. 63.
 23. Strategie na jutro, bezpieczeństwo już dziś // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 28-30. Omów. obrad Wojewódzkich RDS dot. m.in. strategii rozwoju województw, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.

 24. Swoboda nawiązania stosunku pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 3, s. 63.
 25. System emerytalny, dodatek dla skarbowców i jakość dialogu // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 11, s. 31-36. Omów. obrad Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej.

 26. System kamer to nie tylko kwestia prywatności / S. Szurgacz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 18 : 23.01, s. D8.
 27. Trudniej o pieniądze na zwolnieniu / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 15 : 20.01, s. 17.
 28. Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – rozwiązania i narzędzia / (mkm) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 12, s. 4-5.
 29. Wypadki przy pracy : legalność zatrudnienia – aspekty prawne i rzeczywistość / M. Kleszczewski // Inspektor Pracy. – 2019, nr 12, s. 20-22.
 30. Zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe w ocenie Regionalnych Ośrdków BHP / B. Taradejna-Nawrath // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 12, s. 19-23.
 31. Zatrudnienie męża lub żony nie zawsze ma sens. Wszystko przez składki do ZUS / M. Mroziuk // Gazeta Prawna. – 2020, nr 16 : 24-26.01, Tygodnik Gazeta Prawna, nr , s. C16-C20.
 32. Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe : pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego / S. Ordysiński. – Cz. 1-2 // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 11, s. 21-25 ; nr 12, s. 14-18.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję