INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 49/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

16-29 grudnia 2019

1. Akceptacja różnych form narzędzi selekcyjnych – przegląd literatury i wstępne wyniki badania / J. Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 11-37.

2. Analiza wybranych aspektów oczekiwań zawodowych przedstawicieli pokoleń Y i Z / J. Gajda // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 93-112.

3. Bezpieczeństwo w chmurze vs bezpieczeństwo tradycyjne – studia przypadków / P. Czerwonka, Ł. Zakonnik // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 375, Informatyka i ekonometria nr 14, s. 25-37.

4. Bezpieczeństwo w sieciach społecznościowych – kluczowe obszary badawcze / E. Abramek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 375, Informatyka i ekonometria nr 14, s. 7-24.

5. Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie / L. Kozioł // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2000, nr 544, s. 19-33.

6. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz jej konsekwencje dla polskiego prawa pracy / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 7, s. 13-15.

7. Elektroniczne platformy zatrudnienia / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 18-24.

8. Etyka zawodowa w rachunkowości a sukces rynkowy przedsiębiorstwa / J. Chluska, E. Sikora // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 374, Współczesne finanse nr 16, s. 7-19.

9. Informacja SMS jako narzędzie m-rekrutacji / A. Balcerak, J. Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 57-79.

10. Intuicja menedżera jako specyficzny aspekt zarządzania wiedzą / R. Molenda // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 377, s. 66-75.

11. Jakie podwyżki będą emerytur i rent / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 292 : 16.12, s. 16.

12. Możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych i pozasądowe formy oferowanego wsparcia / M. Nazimek // Trzeci Sektor. – 2019, nr 3, s. 54-65.

13. Nie wstydź się pójść do urzędu pracy / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 293 : 17.12, s. 8.

14. Nie wystarczy dać. Trzeba jeszcze pomóc ocenić wartość korzyści / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 292 : 16.12, s. A19.

Inwestowanie w pracowników

15. Niektóre emerytki zyskają dwa razy / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2019, nr 242 : 16.12, s. B10.

16. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika korzystającego z prawa powrotu do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 35-38.

17. Ochrona działacza związkowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 39-42.

18. Odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 43-46.

19. Perspektywy akceptacji nowych narzędzi HRM opartych na ICT. Przegląd literatury / oprac. E. Wyglądała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 121-124.

20. Płaca minimalna – instytucjonalna korekta niedoskonałości mechanizmu rynkowego? / E. Ignaciuk, W. Kiwak // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 378, s. 49-75.

21. Pojęcie doby pracowniczej – uwagi de lege lata i de lege ferenda / B. Bury // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 8-12.

22. Pozyskiwanie i analiza danych na temat ofert pracy z wykorzystaniem big data / J. Maślankowski // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 9, s. 60-74.

23. Praca w energetyce jako praca w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 47-51.

24. Pracownicze plany kapitałowe / K. Piwowarska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 25-29.

25. Prawo do odłączenia – wyzwanie we współczesnym świecie pracy / B. Surydykowska // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 51/52, s. 30-31.

26. Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów / A. Lipka, A. Giszterowicz. – Warszawa : CeDeWu, 2019. – Rec. : B. Urbaniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 116-119.

27. Starzenie się ludności a redystrybucja dochodów / A. Ochocki // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 10, s. 53-62.

28. Stosunek potencjalnych kandydatów do wykorzystania danych z mediów społecznościowych i narzędzi AI w procesie rekrutacji / B. Zacny, K. Kania, A. Sołtysik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 39-55.

29. Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji / red. M. Smolarek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – Rec. : J. Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 5, s. 113-116.

30. Wynagrodzenie należne pracownikowi za czas pozostawania bez pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 32-34.

31. Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 7, s. 54-56.

32. Zachowanie pracowników w warunkach zagrożenia stereotypami. Perspektywa zarządzania różnorodnością / B. Grabowska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, z. 377, s. 31-41.

33. Zasada uprzywilejowania pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 51/52, s. 73.

34. Zmiana sektorowej struktury pracujących w przekroju województw / K. Wawrzyniak, B. Batóg // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 9, s. 25-36.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję