INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 47/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

2-8 grudnia 2019

1. Andragog – akademickie spojrzenie na zawód rynkowy / T. Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 63-74.

2. Badania monitorujące wykorzystanie informacji o zawodach w instytucjach rynku pracy / A. Gawryś, R. Pieńkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 55-62.

3. Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy / M. Piekarski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 75-82.

4. 253 dni i 2024 godziny pracy. Aż tyle pracowaliśmy ostatnio 10 lat temu / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2019, nr 235 : 05.12, s. C5-C8.

5. Kobiety nadal wolniej awansują i mniej zarabiają niż panowie / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 280 : 02.12, s. A27.

6. Nie zawsze działalność na rzecz innej firmy to oczywisty powód do zwolnienia / A. Giżejowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 282 : 04.12, s. F4-F5.

7. Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy integrujący rynek pracy z edukacją / K. Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 43-54.

8. Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy / K. Misiowiec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 142-147.

9. Informacje o zawodach w działalności organizacji pracodawców / J. Kulik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 159-164.

10. Jakie niepełnosprawności umożliwiają podejmowanie zatrudnienia? Analiza przypadków w ujęciu branżowym / M. Mazur-Mitrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 102-114.

11. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości / A. Majcher-Teleon, E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 15-30.

12. Koncepcja uczenia się przez całe życie – jakie informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei / M. Zaremba // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 154-158.

13. Monter stolarki budowlanej – od kwalifikacji rynkowej do zawodu szkolnego / T. Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 124-131.

14. Możliwości wdrożenia informacji o zawodach przez pracodawców / I. Barszcz, W. Jabłoński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 165-175.

15. Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020 r. / I. Nowacka // Gazeta Prawna. – 2019, nr 235 : 05.12, s. C2-C4.

16. Potrącić można, ale nie wszystko / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 283 : 05.12, s. D5.

17. Pod koniec grudnia trzeba rozliczyć fundusz socjalny / M. Sobczak // Gazeta Prawna. – 2019, nr 235 : 05.12, s. C9.

18. Projekt INFODORADCA + z perspektywy zarądzającego / J. Zysnarski, M. Dryl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 31-42.

19. Rola ekspertów metodologicznych w projektowaniu informacji o zawodach / I. Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 83-91.

20. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe na przykładzie wybranych informacji o zawodach / A. Wojciech Stępnikowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 115-123.

21. Składki emerytalne w spadku / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 280 : 02.12, s. 16.

22. Skuteczna ochrona pracowników przed rakiem. Czy to zadanie ponad siły? / P. Jastrzębiec-Siemiątkowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 236 : 06-07.12, s. C2-C5.

23. Szara strefa rynku pracy rośnie i może być jeszcze gorzej / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 235 : 05.12, s. B1.

24. Średni przedsiębiorcy już od stycznia w PPK / P. Jastrzębiec-Siemiątkowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 235 : 05.12, s. C11.

25. W 2020 r. „mały ZUS” jeszcze niższy / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 283 : 05.12, s. D6.

26. Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienie / M. Gosławska-Mironowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 148-153.

27. Wyrównanie to też część pensji / J. Nicewicz // Rzeczpospolita. – 2019, nr 283 : 05.12, s. D4.

28. Zasiłki tylko dla wybranych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 281 : 03.12, s. 10.

29. Zawodoznawczy wymiar projektu INFODORADCA+ / S. M. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 9-14.

30. Zawody związane z polityką społeczną w projekcie INFODORADCA+ / U. Jeruszka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 92-101.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję