INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 41/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

21-27 października 2018

1. Bogaci z wyższym ZUS ? : to zły pomysł / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 250 : 25.10, s. A20-A21.

2. But-2-enal : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / A. Jeżewska, A. Woźnica // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 5-17.

3. Chlorobenzen : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / A. Jeżewska, A. Woźnica // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 19-27.

4. Człowiek w zespołach wirtualnych a bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją / P. Kobis // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 7, s. 57-64.

5. 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 26-28.

6. Elastyczne formy zatrudniania // Poradnik Gazety Prawnej. – 2019, nr 8, s. 3-97, tab.

7. Etylenodiamina : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną / M. Zieliński, E. Twardowska, M. Bonczarowska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 29-43.

8. Heksachlorobenzen – frakcja wdychalna : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Andrzej Starek // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2016, R. 32, nr 3, s. 67-101.

9. Hydrazyna : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej / M. Bonczarowska, P. Piątek, S. Brzeźnicki // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 61-76.

10. Kobiety na polskim rynku pracy – współczesne tendencje / M. Krogulec // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 9-24.

11. Komu się opłaca przystąpić do PPK / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 247 : 22.10, s. 20.

12. Koncepcja repozytorium dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym / A. Kosiradzka, J. Smagowicz, M. Wisniewski // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 7, s. 46-56.

13. Mimo wyroku ETPC ukryte kamery w polskich firmach wciąż ryzykowne / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 208 : 25-27.10, s. C2-C4.

14. Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB / A. Wolska, D. Sawicki, M. Wisełka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 6-9, rys. tab.

15. Nawet dobry zawód to za mało, by zawsze być faworytem rynku pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 246 : 21.10, s. A20.

16. Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej : niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu / M. Dobrzyńska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 13-16.

17. Odejście pracownika z pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 33, s. 59.

18. Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami / A. Pawlak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 10-12, tab.

19. Pentachlorofenol : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej / S. Brzeźnicki, M. Bonczarowska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 77-91.

20. Pentan-1-ol : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii gazowej z detekcją płoieniowo-jonizacyjną GC-FID / M. Zieliński, E. Twardowska, M. Kucharska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 93-106.

21. Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście wielkości przedsiębiorstwa – wyniki badań / K. Boczkowska, K. Niziołek // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 7, s. 38-45.

22. Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy / R. Golat // Bibliotekarz. – 2019, nr 7-8, s. 42-44.

23. Pracownik samorządowy może zgłosić powrót do pracy / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 247 : 22.10, s. I6.

24. Prawa pracownicze dla pracowników platform / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 250 : 25.10, s. 14.

25. Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego / R. Młyński, E. Kozłowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 21-23.

26. Rodzinność polskich przedsiębiorstw – stymulator czy przeszkoda innowacyjności? / T. Kraśnicka, T. Ingram, G. Głód // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 7, s. 22-31.

27. Specjaliści nieco mniej rozchwytywani / A. Cieślak Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 247 : 22.10, s. A22.

28. Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. / D. Koradecka, J. Skowroń // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. – 2019, R. 35, nr 1, s. 107-126.

29. W jakich sytuacjach systemy wysoce efektywnej pracy szkodzą pracownikom? / D. Turek // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 7, s. 31-37.

30. Waloryzacja 2020 na nowo / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 246 : 21.10, s. 19.

31. Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie : wyniki wywiadów bezpośrednich / K. Hildt-Ciupińska, K. Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 17-20.

32. Za prowadzenie niedozwolonej działalności radny straci mandat / J. Dorosz-Kruczyński // Rzeczpospolita. – 2019, nr 247 : 22.10, s. I7.

33. Zagmatwany 500+ dla firm / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 204 : 21.10, s. B10.

34. Zbieg roszczeń o odszkodowanie pracownika zwolnionego niezgodnie z prawem – uchwała Sądu Najwyższego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 34, s. 61.

35. Zwiększanie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB / A. Młodzka-Stybel // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 8, s. 24-25.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję