INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 45/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

18-24 listopada 2018

1. Aktywne starzenie się pracowników / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 46, s. 34.

2. Cyfryzacja świata pracy / M. Szymański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 46, s. 32-33.

3. Czy PFRON może dofinansować składki na SFWON i wpłaty na PPK / E. Sieradzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 42-44.

4. Czy wykład może być przedmiotem umowy o dzieło / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 47.

5. Do 12 listopada 2019 r. trzeba uruchomić PPK w dużych firmach / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 31-34.

6. Emerytury na Kubie : w poszukiwaniu nierówności / J. Poteraj // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 186-200.

7. Jak podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r. wpływa na inne świadczenia od niego zależne / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 50-57.

8. Jak naliczać odpis na zfśs za 2019 r. po zmianach przepisów / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 10-11.

9. Jak udzielać urlopu bezpłatnego – praktyczna instrukcja / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 16-18, tab.

10. Jak ustalać wymiar czasu pracy w 2020 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 50-57.

11. Jak ustalić płatnika zasiłków od 1 stycznia 2010 r. / J. Grzelińska-Darłak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, 34-36.

12. Jak zwolnienie z PIT wpływa na potrącenia z wynagrodzenia pracowników do 26. roku życia / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, s. 12-15.

13. Jakie dodatki i ulgi należą się starszymi / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 268 : 18.11, s. 16.

14. Jakie świadczenia przysługują kierowcom z tytułu zagranicznej podróży służbowej / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 21, s. 23-26.

15. Kompetencje uczestników projektu w świetle badań empirycznych / M. Brzozowski, P. Bartkowiak // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 8, s. 41-49.

16. Model zarządzania procesowego z wykorzystaniem procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przemysłu 4.0 / L. Kiełtyka, K. Charciarek // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 8, s. 5-12.

17. Motywy współpracy międzyorganizacyjnej w działalności innowacyjnej – perspektywa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce / Ł. Wściubiak // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 8, s. 12-18.

18. Nie każdy benefit pasuje pracownikowi / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 268 : 18.11, s. A23.

19. Niedoceniona pomoc społeczna / A. Zielińska // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 46, s. 42-43.

20. Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS – odpowiedzi na pytania // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 20, 81 s.

21. Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką / M. Adamska-Chudzińska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 173-185.

22. Ochrona zdrowia jako strategiczny obszar zarządzania państwem / K. Rogowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 212-225.

23. Ponowne zatrudnienie pracownika w oparciu o art. 53 § 5 Kodeksu pracy a nabór na wolne stanowisko urzędnicze (wyrok Sądu Najwyższego ) / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 46, s. 63.

24. Portal Geostatyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy / A. Surówka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 162-172.

25. Pracodawcy coraz rzadziej pytają o dyplom wyższej uczelni, ale …” / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 268 : 18.11, s. A22.

26. Słabsza produkcja, słabsze nastroje, słabszy rynek pracy / R. Hirsch // Gazeta Prawna. – 2019, nr 227 : 25.11, s. A2-A3.

27. Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 46, s. 35-38.

28. Strukturalny wymiar ubóstwa na Ukrainie / V. Lypchuk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 95-107.

29. Szczupłe zarządzanie w akademickich jednostkach e-learningowych – ramy koncepcyjne / B. Gładysz, I. Maleńczyk // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 8, s. 25-33.

30. Usługi publiczne utraconą szansa renesansu sfery publicznej / P. P. Nowak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 201-211.

31. Uwarunkowania jakości życia w polskich województwach / A. Majecka, P. Nowak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 149-161.

32. Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) / L. Górniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 3, s. 236-249.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję