INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 46/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

25 listopada – 1 grudnia 2018

1. Bezsenność u pracowników zmianowych huty cynku / N. Pasierb [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 5, s. 611-616.

2. Budżet bez deficytu? / P. Karpiński // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 21-24.

3. Czyn nieuczciwej konkurencji ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kary umowne – najnowsze orzecznictwo : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 42-44.

4. Dopuszczalność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie telemedycyny i ich finansowania ze środków publicznych / D. Eryk Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, s. 2-9.

5. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność a rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn obiektywnych w oparciu o kryteria wydajności i absencji : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, s. 48-50.

6. Emerytura przed 60-tką? To prawdopodobne / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 276 : 27.11, s. A13.

7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2018 r., II PK 130/17. Ustalenie wysokości udziału w premii zespołowej pracownika, w sytuacji gdy obowiązujący w spółce regulamin wynagradzania był wadliwy i niekonkretny : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / J. Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 45-47.

8. Hutnictwo, budżet i przyszłość pracowników ochrony zdrowia // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 6-11.

9. Ile to znaczy zarabiać dużo ? / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 275 : 26.11, s. 10.

10. Informowanie pracodawcy o dodatkowej aktywności zawodowej / A. Piszczek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 26-31.

11. Karetki pogotowia, budżet Polski i filar europejski // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 29-38.

Omów. obrad posiedzenia Podzespołów Problemowych dot. m.in. Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Polityki Migracyjnej RP, zatrudnienie młodocianych pracowników.

12. Niewyśniony sen o europejskich radach zakładowych. Jak związki przegrywają z korporacjami ponadnarodowymi / S. Adamczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, s. 16-25.

Omów. wykorzystania przez związki zawodowe roli europejskich rad zawodowych do reprezentacji pracowniczej w kontaktach z korporacjami ponadnarodowymi.

13. O Wiśle, zdrowiu i cudzoziemcach // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 25-28.

Omów. obrad plenarnych Wojewódzkich RDS dot. m.in. żeglugi morskiej i śródlądowej, bezpieczeństwa zdrowia ludności, zatrudnienia cudzoziemców.

14. O zamówieniach dla zbrojeniówki, szklanej stłuczce i polskich lekach // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 39-44.

Omów. obrad posiedzeń Podzespołów Branżowych RDS dot. m.in. Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, Refundacyjnego Trybu Rozwojowego polityki lekowej, osiągnięcia wysokiego stopnia recyklingu opakowań szklanych.

15. Ochrona przed represjami pracownika działającego na rzecz dyskryminowanego kandydata do pracy : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczn – 2019, nr 9, s. 40-41.

16. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za rozstrój zdrowia psychicznego pracownika / M. Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, 26-32.

17. Płaca i środki pieniężne płatnika składek na ubezpieczenie społeczne / R. Pacud // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 2-8.

18. Praca w godzinach nadliczbowych a norma i wymiar czasu pracy : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, s. 51-52.

19. Prawna ochrona zdrowia pracownika w środowisku pracy z nanocząstkami. Uwagi na temat zasadności wprowadzenia europejskich regulacji prawnych / M. Jarota // Medycyna Pr – 2019, Vol. 70, nr 5, s. 633-647.

20. Prestiż wybranych zawodów medycznych w opinii reprezentantów tych zawodów / E. Janus, K. Filar-Mierzwa // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 5, s. 587-595.

21. Rada musi mieć silniejszą pozycję / A. Malinowski ; rozm A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 3-5.

22. Roboty wkraczają do przedsiębiorstw / M. Kania // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 275 : 26.11, s. 2-3.

23. Słabsza produkcja, słabsze nastroje, słabszy rynek pracy / R. Hirsch // Gazeta Prawna. – 2019, nr 227 : 25.11, s. A2-A3.

24. Smog jest wszędzie ale jeszcze nie w prawie pracy. To powinno się zmienić / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 231, TGP nr 43 : 29.11, s. C7-C11.

25. Skutki braku podporządkowania się pracownika jednostronnym aktom zmieniającym treść nominacyjnego stosunku pracy / J. Podolska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 32-39.

26. Wpływ zwyczaju na treść i wykonywanie stosunku pracy w orzecznictwie i na tle doktryny / M. Gumoloa // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, 33-40.

27. Wrzesień na rynku pracy // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 10, s. 12-14.

Omów. stopy bezrobocia zarejestrowanej przez GUS do 23 października br.

28. Wynagrodzenie ekstra dla skarbnika możliwe, ale nie powinno się tego ustalać z góry / L. Jaworski // Gazeta Prawna. – 2019, nr 229 : 27.11, s. C3.

29. Z problematyki zakresu podmiotowego prawa do rekompensaty na gruncie ustawy o emeryturach pomostowych / K. Szlacht-Kisiel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 10, 41-47.

30. Zakres przedmiotowy ograniczeń dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich / W. Pudełko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 9, s. 28-34.

31. Zatrudnienie w epoce postindustrialnej. Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / B. Godlewska-Bujok, I. Florczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 9, s. 14-18.

32. Zmęczenie wśród pracujących i niepracujących studentów : socjologiczna analiza czynników środowiskowych determinujących jego poziom / Ł. Kutyło, A. B. Łaska-Formejster, B. Ober-Domagalska // Medycyna

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję