INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 44/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

11-17 listopada 2018

1. Alkomat kontra RODO, czyli o problemach badania stanu trzeźwości pracowników w świetle przepisów o ochronie danych osobowych / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 10, s. 13-16.

2. Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych : konferencja 3M Poland / G. Gralewicz // Atest. – 2019, nr 10, s. 18-22.

3. Blackline Safety – bezpieczeństwo pracowników samodzielnych (mobilnych). // Atest. – 2019, nr 9, s 18-20, rys.

4. Brak reakcji na zagrożenia w firmie to duże ryzyko / J. Tomczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 265 : 14.11, s. D6.

5. Czy będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 263 : 12.11, s. 20.

6. Inwestycje w bezpieczeństwo / T. Otrębski // Atest. – 2019, nr 9, s 21-23.

7. Inwestycje w ludzi pozwalają stosować nowoczesne technologie / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 266 : 15.11, s. S5.

8. Kilka ostatnich zmian w przepisach prawa pracy i bhp / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 9, s 13-15.

9. Mieszarka pozioma / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 9, s. 58-63, rys. tab.

10. Normy dotyczące ochrony kierowcy przed substancjami niebezpiecznymi w ciągnikach rolniczych i opryskiwaczach samobieżnych / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 9, s 38.

11. Nowe przepisy bhp i prawa pracy [2019] // Atest. – 2019, nr 10, s. 31.

12. Obniżka pensji możliwa mimo ochrony / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 265 : 14.11, s. D2.

13. Ochrona rąk – podstawa bezpiecznej pracy / W. Ostrowicz // Atest. – 2019, nr 10, s. 26-27, rys.

14. Podziemne życie milionów imigrantów / M. Czarnecki // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 265 : 14.11, s. 4-5.

15. PPK : pierwsze kontrole / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 265 : 14.11, s. D1.

16. Praca w polskich firmach zyskuje na atrakcyjności / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 265 : 14.11, s. A19.

17. Pracownik na szkoleniu / E. Sender // Rzeczpospolita. – 2019, nr 264 : 13.11, s. H2-H3.

18. Profesjonalizacja w edukacji dorosłych – na styku praktyki i nauki. Przykład niemiecki / E. Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 7-16.

19. Programy profilaktyki zagrożeń zdrowia // Atest. – 2019, nr 9, s 16.

20. Przegląd obowiązujących norm oświetleniowych / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 10, s. 54-56.

21. Rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych w świetle badań fenomenograficznych / M. Dobrzyniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 29-38.

22. Rynek pracy, ale nie patologiczny // Atest. – 2019, nr 10, s. 11.

23. Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form i trudność klasyfikacji / S. Kuruliszwili // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 39-50.

24. Szkolenie bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną / W. Żmuda-Czerwonka // Atest. – 2019, nr 9, s 31-34, tab.

25. Upadek do szybu windy / A. Nowak // Atest. – 2019, nr 10, s. 44-45.

26. Termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 10, s. 52-54.

27. W uczelniach bhk obok bhp / M. Majka. – Cz. 1-2 // Atest. – 2019, nr 9, s 24-27 ; nr 10, s. 4-7.

28. Zarzuty o mobbing rzadko są zasadne / M. Olszewski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 265 : 14.11, s. D7.

29. Zasada niedyskryminacji a zasada równego traktowania / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 9, s 56-57.

30. Zastosowanie metodologii „pigułek wiedzy” i technologii Augmented Reality w szkoleniu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu / M. Rozmus [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 175-188.

31. Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów / Ligia Tuszyńska, A. Pawlak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 123-132.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję