INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 43/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

4-10 listopada 2018

1. Analiza czasu pracy w krajach Europy Zachodniej / R. Domański // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 26-31.

2. Choroba zakłóci plany urlopowe / A. Telec // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D7.

3. Co się zmieniło w zakresie przyznawania posiłków profilaktycznych pracowników / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, 41-42 s.

Prawo pracodawcy do przyznania pracownikowi zamiast posiłku w naturze bonu, talonu, kuponu lub innego dowodu uprawniającego do nieodpłatnego posiłku w ramach pracy w uciążliwych warunkach.

4. Czy można kontynuować prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 24-25.

5. Czy odszkodowanie dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej podlega oskładkowaniu / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 32-36.

6. Do 30 września 2019 r. pracodawca powinien przekazać drugą ratę odpisu na zfśs / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, s. 45-46.

7. Jak prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem w firmie PPK / A. Kozłowska. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, s. 12-16.

8. Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 58-65, tab.

9. Jak sporządzić i wysłać w programie Płatnik formularz ZUS RIA / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, 32-35 s.

Sporządzenie i wysłanie raportu z wykazem danych osób uprawnionych do świadczenia emerytalnego.

10. Jak stosować „zerowy PIT dla młodych” – pytania i odpowiedzi / T. Król // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, 24-28 s.

Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu otrzymanego przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

11. Jak wykazywać wpłatę do PPK w dokumentach rozliczeniowych ZUS / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 36-37.

12. Jak zatrudniać pracowników w służbie cywilnej / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 50-57.

13. Jak zmieni się postępowanie z zakresu prawa pracy po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego / P. Ciszek // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 15-18.

14. Jakie są zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i zwrotu ich kosztów pracodawcy / M. Organa, M. Rotkiewicz. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

15. Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom młodocianym po zmianie przepisów / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 26-28.

16. Jakie zmiany wprowadziła od 1 września 2019 r. nowelizacja Karty Nauczyciela / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, s. 9-11.

17. Minimum socjalne w I kwartale 2019 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 13-15.

18. Młodzi rewolucjonizują relacje w firmach / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 257 : 04.11, s. A23.

19. Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu osób na stanowisku kierowcy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 19-22.

20. Na jakich zasadach pracodawca może badać trzeźwość pracowników, żeby było to zgodne ze stanowiskiem UODO / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17,17-19 s.

21. Najem mieszkań na warunkach socjalnych w kontekście zmian modelu polityki mieszkaniowej w Polsce / A. Przymeński // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 1-7.

22. Niższy etat nie może być powodem gorszego traktowania / K. Dulewicz // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D8.

23. OPZZ chce powrotu satrych zasad wypłacania zasiłku pogrzebowego / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 216 : 07.11, s. C6-C7.

24. 500+ dla firm? Skorzystają nieliczni / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 258 : 05.11, s. A23.

25. Pijany przymusowo poczeka na policję / M. Dziedzic // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D2.

26. Portier zatrudniony przez szpital nie może pracować w wymiarze czasu pracy przedłużonym do 24 godzin na dobę / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 17, 47 s.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2019 r., II PK 277/17.

27. Praca i polityka społeczna – tendencje i wyzwania w aspekcie przestrzennym / B. Kaczyńska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 32-40.

Omów. XXXVII konferencji naukowej polityków społecznych pt. „Praca i polityka społeczna – tendencje i wyzwania w aspekcie przestrzennym”.

28. Pracodawca nie dowie się o pozwie pieniacza / Ł. Chruściel // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D5.

29. Pracodawcy muszą wyrównać świadczenia urlopowe / Ł. Chruściel // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D3.

30. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych w Poznaniu przez zorganizowane formy rekreacji fizycznej / A. Kaiser // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 15-20.

31. Raz w pracy dłużej, raz krócej / B. Klimczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D6.

32. Sąd oddali spóźniony pozew zwolnionego / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. D3.

33. Starzejąca się ludność wyzwaniem dla publicznych służb zatrudnienia w Polsce / M. Bruski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 8-13.

34. Szybszy powrót do firmy po zwolnieniu / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 216 : 07.11, s. B8.

35. Utrata zatrudnienia jest problemem nawet na rynku pracownika / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 257 : 04.11, s. A22.

36. Wdrożenie PPK nie musi boleć / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 260 : 07.11, s. A22.

37. Wyższa emerytura ? Dłużej pracuj! / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 257 : 04.11, s. A18-A19.

38. Zakres współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym / M. Czechowska-Bieluga, B. Sordyl-Lipnicka // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 9, s. 21-26.

39. Zwolnienia składkowe i podatkowe świadczeń pracowniczych – najnowsze interpretacje ZUS i MF // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 16, 81 s.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję