INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 42/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

28 października – 3 listopada 2018

1. Alkomat kontra RODO, czyli o problemach badania stanu trzeźwości pracowników w świetle przepisów o ochronie danych osobowych / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 10, s. 13-16.

2. Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia / M. Dobrowolska, M. Stasiła-Sieradzka, M. Znajmiecka-Sikora // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 87-97.

3. Bezpieczeństwo osób pracujących w regionach polarnych / A. Skorupa // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 29-42.

4. Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy wobec zagrożenia mobbingiem / K. Durniat // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 99-110.

5. Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych : konferencja 3M Poland / G. Gralewicz // Atest. – 2019, nr 10, s. 18-22.

6. Bezpieczny powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Rola spostrzeganego przez kobiety wsparcia społecznego / M. Dobrowolska, J. Sikora // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 139-148.

7. Czas przemian : czyli rozwój branży HR i kształtowania nowego podejścia do zarządzania ludźmi w firmie w opinii teoretyków i praktyków / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 20-30.

8. Czy zaangażowani pracownicy zarabiają więcej?: moderująca rola wymagań pracy w relacji zaangażowania do wynagrodzenia / A. Pollak, M. Chrupała-Pniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 149-162.

9. Ewolucja, nie rewolucja : czyli jaka jest codzienność pracy HR-owca i w jakim kierunku zmierza branża HR? / I. Pazio // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 40-45.

10. Festiwal manipulacji : dlaczego dzisiejsi przywódcy tak łatwo sięgają po manipulację i czy jest jeszcze miejsce na przywództwo oparte na wartościach? / R. St. Bokacki // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 46-50.

11. Kompetencje pracowników a kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0 / K. Nosalska, J. Gracel // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 73-86.

12. Konieczny jeden front emerytalny / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 209 : 28.10, s. B10.

13. Kto ma prawo do emerytury minimalnej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 252 : 28.10, s. 16.

14. Miejsce kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu – perspektywa marynarzy / A. Kołodziej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 11-27.

15. Nowe przepisy bhp i prawa pracy [2019] // Atest. – 2019, nr 10, s. 31.

16. Nowe role lidera : jaki powinien być menedżer w erze hyperreality? / P. Wiśniewski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 60-67.

17. Nowe trendy i różnorodność w bezpieczeństwie pracy – wybór literatury / oprac. E. Wyglądała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 191-193.

18. Obiady dla woźnego i nauczyciela bez podatku / A. Tarka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 252 : 28.10, s. A15.

19. Ochrona rąk – podstawa bezpiecznej pracy / W. Ostrowicz // Atest. – 2019, nr 10, s. 26-27.

20. Podwyżka składek dla przedsiębiorców / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 253 : 29.10, s. 6.

21. Powrót do pracy osoby doświadczonej traumą napadu – studium przypadku / B. Izydorczyk, M. Dobrowolska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 111-120.

22. PPK to wyzwanie, które się opłaci / M. Pernet // Rzeczpospolita. – 2019, nr 253 : 29.10, s. A24.

23. Prężność psychiczna i orientacja pozytywna a wydajność pracowników. Rola psychologicznego zespołowego klimatu bezpieczeństwa / M. Paliga, M. Chrupała-Pniak, A. Pollak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 121-138.

24. Przegląd obowiązujących norm oświetleniowych / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 10, s. 54-56.

25. Psychoterapia Gestalt w zarządzaniu zasobami ludzkimi / M. Paruzel-Czachura, B. Konieczniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 175-189.

26. Rola aspektów społecznych, technicznych i organizacyjnych w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy – studium przypadku przedsiębiorstw z branży finansowej / K. Piwowar-Sulej, D. Marniok // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 61-72.

27. Rynek pracy, ale nie patologiczny // Atest. – 2019, nr 10, s. 11.

28. Szklany sufit po polsku : jak zmieniała się rola kobiet w biznesie ? / K. Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 118-123.

29. Termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 10, s. 52-54.

30. Wyzwania (nie tylko) dla HR-owca : trendy, które mają wpływ na funkcjonowania organizacji biznesowych / H. Kopeć // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 10, s. 52-59.

31. Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie akcji ratowniczych w górnictwie / P. Mocek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 3-4, s. 43-60.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję