INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 31/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

5-18 sierpnia 2018

1. Approach to interpersonal conflicts in workplace and work engagement / T. Gigol // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 2, s. 25-41.

Podejście do konfliktów interpersonalnych w miejscu pracy a zaangażowanie w pracę.

2. Autonomy in HRM – empiriacal evidence from polish and german service sector / A. Górka-Chowaniec // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 1, s. 47-57.

Autonomia w zarządzaniu zasobami ludzkimi – doświadczenia empiryczne z polskiego i niemieckiego sektora usług.

3. Badania obliczeniowe zrozumiałości mowy w pomieszczeniach biurowych open space / W. Mikulski // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 327-342.

4. Characteristics and instruments of the organizational communication systems in the context of cooperative relationships / M. Chomicki // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 1, s. 33-46.

Organizacyjny system komunikacyjny i jego instrumenty w kontekście relacji kooperacyjnych.

5. Choroba symulatorowa w szkoleniu pilotów wojskowych i cywilnych różnych typów statków powietrznych / P. Wojciechowski, J. Błaszczyk // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 317-325.

6. Co przysługuje mamom / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 182 : 06.08, s. 20.

7. Conditions for the development of researchers` absorptive capacity / A. Austen, M. Rutkowska // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 1, s. 9-21.

Uwarunkowania rozwoju zdolności absorpcyjnej pracowników nauki.

8. Dobroć pracodawcy opodatkowana / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 183 : 07.08, s. A16.

9. Employer branding vs personal branding / M. Sidor-Rządkowska // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 2, s. 43-52.

10. Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe / D. Grabowski [i in.] // Medycyna Pra – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 305-316.

11. Freelancerom przybywa zleceń / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 181 : 05.08, s. A22.

12. Gdy tęsknisz za pracą / Z. Bukłaha // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 185 : 09.08, s. 11.

13. Humor nauczycieli i jego związki z przewlekłym zmęczeniem – mediacyjna rola poczucia stresu w pracy / A. Kruczek // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 343-361.

14. Is there a room for functional flexibility in organizations operating on the self-organization basis? / A. Biłyk // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 2, s. 53-66.

Czy istnieje miejsce na funkcjonalną elastyczność w organizacjach działających na zasadach samoorganizacji?.

15. Kadrowy chaos ze zwolnieniami / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 150 : 05.08, s. B10.

16. Młode matki stracą na urodzeniu dziecka / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 184 : 08.08, s. A13.

17. Niebezpieczne związki menedżerów / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 153 : 08.08, s. B1.

18. Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne – zasady postępowania w Polsce / M. Furtak-Niczyporuk [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 377-391.

19. 500 zł dla osób niepełnosprawnościami / L. Kostrzewski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 189 : 14.08, s. 20.

20. Poczucie zagrożenia a stres – mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego / M. Stasiła-Sieradzka, E. Turska // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 295-304.

21. Pracownik kształcony pod dyktando pracodawcy / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2019, nr 151 : 06.08, s. B10.

22. Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności / K. Puchalski, E. Korzeniowska // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 3, s. 275-294.

23. Przedszkolanki odchodzą z pracy / K. Klinger, P. Otto // Gazeta Prawna. – 2019, nr 155 : 12.08, s. A3.

24. Robotization of business processes and the future of the labor market in Poland – preliminary research / P. Sliż // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 2, s. 67-79.

Robotyzacja procesów biznesowych a przyszłość rynku pracy w Polsce – badania wstępne.

25. The role of a manager in managing intellectual capital in the context of innovative projects in an enterprise / R. Borowiecki, T. Kusio, B. Siuta-Tokarska // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 1, s. 59-71.

Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

26. Socially responsible innovations – designation of the concept and operational definition / S. Spałek, R. Kozubek // Organizacja i Kierowanie. – 2019, nr 1, s. 23-31.

Społecznie odpowiedzialne innowacje – desygnat pojęcia i definicja operacyjna.

27. Społeczne 500 plus dla nauczycieli / K. Klinger, P. Otto // Gazeta Prawna. – 2019, nr 152 : 07.08, s. A3.

28. Sporne uzasadnienie wypowiedzeń / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 152 : 07.08, s. B1.

29. W terenie urzędników jak na lekarstwo / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2019, nr 153 : 08.08, s. B7.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję