INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 38/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

30 września – 06 października 2018

1. Błędy przeszłości a praca marzeń – zatarcie ukarania / T. Oleksiewicz // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 32, s. 62.

2. Do końca października konieczna dopłata na konto socjalne / M. Pigulski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 231 : 03.10, s. D5.

3. Dyscyplinarka dla mobbera bywa konieczna / P. Koczara // Rzeczpospolita. – 2019, nr 231 : 03.10, s. D3.

4. Ewaluacja inwestycyjnych programów polityki społecznej na przykładzie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych / M. Klimowicz, M. Michalewska-Pawlak // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 8-14.

5. Kolejna zmiana przepisów Kodeksu pracy / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 8, s. 13-15.

6. Matczyne emerytury nie dla ojców. Blokują ich dyskryminujące przepisy / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. B1.

7. Mediacja w prawie pracy / B. Sikora-Nowakowska // Inspektor Pracy. – 2019, nr 9, s. 14-16.

8. Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2018 r. : szacunki na podstawie średniorocznych notowań cen / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 37-39.

9. Minimum socjalne we wrześniu i grudniu 2018 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 35-37.

10. Mobbing i dyskryminacja w pracy : po zmianach przepisów // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 18, 81 s.

11. Można dokonywać potrąceń z diet za podróże służbowe, ale jest problem kiedy / J. Tyc // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. C3.

12. Nowe zasady ochrony osób w wieku przedemerytalnym oraz ofiar mobbingu / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 36, s. 63.

13. Odpowiedzialność porządkowa pracownika / N. Grunwald // Inspektor Pracy. – 2019, nr 9, s. 10-13.

14. Odwołanie pracownika z urlopu / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 32, s. 63.

15. Pensja minimalna ostro w górę / A. Zielińska // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 38 s. 18-20.

16. PPK : decyzja o oszczędzaniu należy do pracownika / R. Adamczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 231 : 03.10, s. D8.

17. Przedsiębiorczość jako czynnik sprzyjający udanemu wejściu na rynek pracy : przykład studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego / M. Rudy // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 15-20.

18. Przepisy o koordynacji systemów ubezpieczeń niejasne także dla SN / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. C6-C7.

19. Przerwa w pracy zaliczana do czasu pracy / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 8, s. 48-49.

20. Redukcja ryzyka – kurtyny i bariery świetlne maszyn / K. Okseniuk // Inspektor Pracy. – 2019, nr 9, s. 20-22.

21. RODO może utrudnić zakładanie PPK / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 231 : 03.10, s. A17.

22. Składka związkowa w NSZZ Solidarność dla pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 38, s. 63.

23. Socjologiczny wgląd w służbę kobiet w polskiej Policji / K. Dojwa-Turczyńska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 20-28.

24. Szkolenia z PPK dla każdego / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 36, s. 24-25.

25. Ustawa 2.0 – odsłona kadrowa : co nie gra w regulaminach pracy uczelni / O. Małecka // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. D1-D8.

26. Uwaga na upublicznianie służbowej korespondencji / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. C2.

27. Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej / R. Muster // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 5/6, s. 29-34.

28. Więcej niż jedno konto PPK / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 32, s. 28-29.

29. Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników / L. Zieliński. – Cz. 1-2 // Atest. – 2019, nr 2, s. 50-53 ; nr 4, s. 34-36.

30. Zapis do pracowniczych planów kapitałowych nie taki prosty / Ł. Kuczkowski // Gazeta Prawna. – 2019, nr 192 : 03.10, s. C4-C5.

31. Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych, emerytów // Poradnik Gazety Prawnej. – 2019, nr 7, s. 3-97.

32. Zmiana przepisów dotyczących przywracania do pracy po bezprawnym zwolnieniu / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 35, s. 65.

33. Zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 37, s. 63.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję