INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 37/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

23-29 września 2018

1. Albo radość w pracy, albo zmiana pracy : czyli międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019 / A. Macnar // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 46-51.

2. Architektura w służbie deinstytucjonalizacji : uwarunkowania tworzenia modelu mieszkań wspomaganych dla seniorów z chorobami neurologicznymi, w tym chorobami alzheimera i parkinsona / J. Borowczyk // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 3, s. 8-12.

3. Deklaracja stulecia MOP w sprawie przyszłości pracy, 2019 = ILO Centenery declaration for the future of work, 2019. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 2-4.

4. Dialog na dnie. A partnerzy się kłócą / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 184 : 23.09, s. B10.

5. Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów komputerowych / M. Malińska // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 511-521.

6. Dziesięć lat obowiązywania REACH i CLP : opinia znajomości i wdrażania przepisów przez polskich użytkowników chemikaliów / K. Konieczko, S. Czerczak, M. Kupczewska-Dobecka // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 435-444.

7. Emerytury pod gilotynę? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 224 : 25.09, s. 10.

8. Młodszy szef – starszy podwładny : jak zarządzać pracownikami starszymi od siebie? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 81-83.

9. Możliwość pełnienia funkcji przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza) ukaranego karą grzywny / K. Stefański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 29-33.

10. Narzędzie do pomiaru przekształcania pracy : właściwości psychometryczne polskiej wersji Job Crafting Scale / A. Rogala, R. Cieślak // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 445-457.

11. Nauczyciele popracują po włosku / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2019, nr 184 : 23.09, s. B9.

12. Nie być jak niedopałek : jak sobie radzić z syndromem wypalenia zawodowego? / E. Schabek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 35-39.

13. Nie ma przyszłości bez… rąk do pracy // Gazeta Prawna. – 2019, nr 186 : 25.09, s. A14.

14. Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 39-42.

15. Ocena zdolności do podejmowania pracy po zakończeniu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych u osób z chorobami przewlekłymi narządu ruchu / G. Przysada [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 459-473.

16. Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników – weryfikacja modelu / M. Wnuk // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 475-486.

17. Potrzeba działań prewencyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych w opiece profilaktycznej sprawowanej przez służbę medycyny pracy : opinia pracujących / A. Lipińska-Ojrzanowska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 425-433.

18. Priorytet : bezpieczne warunki pracy / J. Skowroń // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 497-509.

19. Przedsiębiorczy lider : jakie cechy pomagają polskim menedżerom efektywnie zarządzać firmą i pracownikami? / A. Fita // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 52-56.

20. Reakcja układu krążenia na stres i pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe : 24-godzinne monitorowanie ekg i ciśnienia tętniczego / A. Szyjkowska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 4, s. 411-424.

21. Roboty publiczne skuteczną formą aktywizacji długotrwale bezrobotnych / E. Flaszyńska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 3, s. 13-19.

22. Rozwiązanie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia – zakres roszczeń : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 42-45.

23. Rutyna pełna radości : czy żmudne obowiązki można wykonywać z przyjemnością? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 30-34.

24. Savoir-vivre w open space : czyli respektowanie potrzeb współpracowników w otwartej przestrzeni biurowej / R. Brukiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 58-62.

25. Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy / B. Mądrzycki, M. Pękala // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 3, s. 25-32.

26. Sprawozdanie z konferencji „Pracuj legalnie” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ / E. Szadkowska, M. Barwaśny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 24-28.

27. System prawa pracy. T. VIII. Prawo rynku pracyi / red. nauk. Mirosław Włodarczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – Rec.: A. Górnicz-Mulcahy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 48-52.

28. Uprawnienie pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników / J. Żołyński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 34-38.

29. Warto rozmawiać : czym jest stay interview i dlaczego warto je przeprowadzać? / Ł. Mytnik // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 72-75.

30. Właściwe dopasowanie : na co zwrócić uwagę, tworząc profil kompetencji stanowiska? / M. Gliwny // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 64-70.

31. Wpływ robotyzacji na rynek pracy i sektor ubezpieczeń społecznych / M. Rojszczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 7, s. 5-14.

32. Za nękanie pracownika odpowiada sprawca / A. Giżejowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 224 : 25.09, s. F6.

33. Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze – perspektywa związkowców / J. Petelczyc, K. Matuszczyk // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 3, s. 20-24.

34. Związek zawodowy w korporacji medialnej. Studium przypadku / Krzysztof Lepczyński // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 3, s. 32-37.

35. Zwinna motywacja : jak osiągać cele biznesowe i ograniczać stres w pracy? / Wojciech Ozimek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 40-44.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję