INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 36/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

16-22 września 2018

1. Analiza procesu Development Center jako narzędzia rozwoju kompetencji kadry kierowniczej / J. Tokar // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 40-51.

2. Czyste powietrze, profilaktyka i ratownictwo medyczne czyli wszystko dla zdrowia / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 10-13.

3. Dobra koniunktura dla przedsiębiorczości / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 4-5.

4. Finanse państwa, dostęp do ekspertów związkowych i polska stal / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 18-28.

5. Funkcja i znaczenie zarządzania różnorodnością w aspekcie zmian społecznych i organizacyjnych w biznesie / M. Adamski // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 67-81.

6. Jak zmieniają się zasady sporządzania, wydawania i korygowania świadectwa pracy od 7 września 2019 r. / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 13-16.

7. Jakie są konsekwencje uznania podmiotu za płatnika składek przez ZUS / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 32-36.

8. Jakie są zasady wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielowi / A. Piszko // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 45-46.

9. Na jakich zasadach zatrudniani są nauczyciele w placówkach nieferyjnych / D. Dwojewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

10. Niech wracają! / K. Kuberski ; rozm. A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 1-3.

11. O energetyce, górnictwie, marynarzach i pieniądach z NFZ / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 29-36.

12. Organizacyjny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi w firmach funkcjonujących w Polsce / A. Jagodziński // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 21-28.

13. [Osiem] najczęściej stosowanych wyłączeń składkowych, do których uprawnieni są członkowie rad nadzorczych / J. Stolarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

14. Pracodawcy krytycznie o założeniach do projektu budżetu / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 8-9.

15. Praktyczne aspekty neurocoachingu sportowego / W. Kozłowski // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 83-94.

16. Pluralizm związkowy w policji i projekt budżetu państwa / (eg) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 14-17.

17. Przedsiębiorczość a rozwój zasobów ludzkich na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego / M. Rudy // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 111-124.

18. Przywództwo w środowisku wielokulturowym / W. J. Karna, A. Knap-Stefaniuk // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 53-65.

19. Refundacja okularów korygujących wzrok – kiedy przysługuje i jak ją rozliczać / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 24-27.

20. Skuteczne metody i techniki szkoleniowe w organizacji / K. Ludwikowska // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 95-109.

21. Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia / A. Siwek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 220 : 20.09, s. D6.

22. Szansa na pracę dla tysięcy niepełnosprawnych / (a.mac.) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 7, s. 6.

23. Umiejętności przywódcy, menedżera w zarządzaniu współczesną placówką ochrony zdrowia / D. Szmit // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 125-136.

24. W jakich częściach akt osobowych należy przechowywać dokumentację związaną z badaniami lekarskimi i karami porządkowymi / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 17-19.

25. Wynagrodzenie pracowników może być zróżnicowane ze względu na ich staż pracy, ale nie wiek / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 47.

26. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka / T. Oleksyn. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – Rec. L. Cichobłaziński // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 137-142.

27. Zarządzanie strategiczne a pojęcie strategii w naukach społecznych / M. Dorołowicz // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 1, s. 9-20.

28. Zdrowie blisko płacy minimalnej / A. Szczepańska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 180 : 17.09, s. B10.

29. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – nowe zasady rozliczania wynagrodzenia / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 15, s. 10-12.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję