INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 35/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

09-15 września 2018

1. Bez zmian nie ma rozwoju firmy : czyli jak przeprowadzić organizację przez proces transformacji? / A. Szczurek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 58-61.

2. Choroba to ryzyko pracodawcy / D. Wojciechowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 213 : 12.09, s. D8.

3. Czas pracy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 45-49.

4. Czynniki determinujące wybór profilu kształcenia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczniów pierwszych klas szkół branżowych I stopnia / K. Wos, M. Szafrański // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 7, s. 15-21.

5. Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych? / M. Księżopolski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 7, s. 1-7.

6. Dopuszczalność uchylenia/wypowiedzenia regulaminu wynagradzania przez pracodawcę / W. Radkiewicz // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 12-18.

7. Dyskryminacja po nowemu / M. Tomczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 213 : 12.09, s. D1.

8. Emerytura z trzech filarów // Rzeczpospolita. – 2019, nr 213 : 12.09, s. G4.

9. Każdy ma talent : dlaczego warto tworzyć kulturę organizacyjną sprzyjającą rozwojowi talentów wszystkich pracowników, a nie tylko wybranych / I. Bobrowska-Budny // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 24-29.

10. Kto nauczy prawnika biznesu? : wyzwania w prowadzeniu kancelarii prawnej / Małgorzata Krzyżowska, Iwona Kordjak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 68-71.

11. Lokalne rynki pracy w województwie śląskim – uwarunkowania i determinanty rozwoju w fazie zmiany demograficznej. Studia przypadków / R. Marszowski // Polityka Społe – 2019, R. 46, nr 7, s. 36-40.

12. Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności : czyli o łączeniu potrzeb rozwojowych pracowników z różnych generacji / P. Woszczyk, J. Wiktorowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 30-34.

13. Mobbing : łatwiej o odszkodowanie / M. Zabost // Rzeczpospolita. – 2019, nr 213 : 12.09, s. D3.

14. 5 wymiarów efektywnego rozwoju : czyli jak rozwijać efektywność marketera / M. Olkowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 50-53.

15. Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Przepisy znają wiele jej odmian / J. Żołyński // Gazeta Prawna. – 2019, nr 177 : 12.09, s. C4-C5.

16. Prawo do prywatności pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / M. Otto // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 50-56.

17. Proceduralne aspekty ustalenia liczb członków organizacji związkowej / J. Witkowski // Monitor Prawa Pr – 2019, R. 16, nr 8, s. 6-11.

18. Projekt „Work for job – przez praktykę do pracy” jako próba tworzenia modelu wspomagania tranzycji studentów socjologii na rynek pracy / R. Muster // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 7, s. 30-36.

19. Przedłużenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 41-42.

20. Przesłanie dokumentów pracodawcy a naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 32-.36.

21. Reintegracja zawodowa osób po odbyciu kary pozbawienia wolności – kto się rejestruje w powiatowych urzędach pracy? / H. Cichy i in. // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 7, s. 22-29.

22. Siła czterech żywiołów : jak rozwijać organizacje? / J. Neczajewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 68-71.

23. Szkolenia przyszłości : czyli jak projektować skuteczne programy rozwojowe? / N. Kirova, N. Kirov // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 6-15.

24. Umiejętności miękkie towarem deficytowym : jak i dlaczego to firmy przejmują rolę edukatorów w budowaniu kluczowych kompetencji XXI wieku? / C. Kiritsis // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 16-19.

25. Utrata uprawnień do pracy w parze z dyscyplinarką / M. Orlikowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 213 : 12.09, s. D5.

26. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 37-40.

27. Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce / Z. Janowska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 7, s. 8-14.

28. Wysokie minimum to cios dla firm / A. Cieślak-Wróblewska, A. Roguski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 211 : 10.09, s. A20-A21.

29. Zadowolony i zmotywowany : czy pracownik idealny istnieje? / G. Filipowicz, A. Sulińska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, s. 40-44.

30. Zastosowanie prawa państwa przyjmującego do pracownika delegowanego / G. Bania // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 19-24 summ.

31. Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunków pracy – uwagi na tle art. 300 KP / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 8, s. 25-29 summ.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję