INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 34/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

01-08 września 2018

1. Choroby przewlekłe – wyzwanie dla wszystkich / J. Bugajska // Prewencja i Rehabilitacja. – 2018, nr 3-4, s. 30-35.

2. Delegowanie bez nadmiernych formalności / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 207 : 05.09, s. D1.

3. 12 zmian w kodeksie pracy / P. Wojciechowski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 207 : 05.09, s. D4-D5.

4. XX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomii „Kreatywności w praktyce” IEC 2018 / E. Szupień // Prewencja i Rehabilitacja. – 2018, nr 3-4, s. 18-30.

5. Firmy nieprzygotowane na pracownicze plany kapitałowe / R. Skibińska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 207 : 05.09, s. 11.

6. Jak zdobyć zawód mediatora / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 205 : 03.09, s. 4.

7. Kobieta w domu – kobieta w pracy. Znaczenie obu sfer dla pracujących kobiet / M. Szyszka // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 135-154.

8. Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 204 : 02.09, s. 16.

9. (Nie)wykorzystany potencjał. NEETs w przestrzeni społecznej / J. Wróblewska-Skrzek // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 2 , s. 83-94.

10. (Nie)pełnoprawni na rynku pracy / A. Zielińska // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 31 s. 42-44.

11. Obowiązki pracodawcy związane z wypadkiem w czasie podróży służbowej oraz świadczenia powypadkowe / G. Ślawska // Prewencja i Rehabilitacja. – 2018, nr 3-4, s. 35-48.

12. Ocena satysfakcji z pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami we współczesnej Polsce / D. Żuchowska-Skiba // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 115-134.

13. Odmowa wykonania polecenia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 31 s. 61.

14. Pensje odstraszają od administracji / K. Wójcik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 206 : 04.09, s. A13.

15. Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych a oczekiwania wobec pracodawców w świetle badań empirycznych / R. Muster // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 2 , s. 39-52.

16. Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego – orzeczenie Sądu Najwyższego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 29, s. 63.

17. Przedsiębiorczość jako rzeczywistość biznesowa firm rodzinnych. Firmy rodzinne w Małopolsce i Toskanii / M. Mamak-Zdanecka // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 47-68.

18. Psychologiczna decyzja podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich / E. Okoniewska // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr2 , s. 71-82.

19. Równowaga między życiem zawodowym i osobistym wśród młodych naukowców w Polsce / A. Knapińska, M. Joanna Szyszko // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 89-113.

20. Satysfakcja zawodowa a wykorzystanie aplikacji mobilnych / J. Wandasiewicz // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 175-186.

21. Szczególne wymogi określonego zachowania się urzędników / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 30, s. 57.

22. Transgresyjna percepcja idei współdziałania / W. Wątroba // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 2 , s. 9-24.

23. Trudno rozliczyć składki opłacone za pracownika / T. Czerkies // Rzeczpospolita. – 2019, nr 207 : 05.09, s. D3.

24. Uczestnictwo w wycieczce nie jest przychodem dla pracownika / K. Miernik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 206 : 04.09, s. H6.

25. Uwarunkowania zachowań obywatelskich w organizacji / Joanna Lipowska // Humanizacja Pracy. – 2019, R. 52, nr 2 , s. 95-108.

26. Wymagania współczesnej gospodarki a decyzje zawodowe kobiet. Wybrane przyczyny niskiej reprezentacji kobiet w zawodach technicznych / Joanna Pyrkosz-Pacyna // Humanizacja Pracy. – 2018, R. 51, nr 3, s. 155-173.

27. Wyniki pilotażowego programu wczesnej rehabilitacji leczniczej dla osób, które podczas wypadku, w szczególności wypadku przy pracy, doznały urazu narządu ruchu, przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku / I. Nyka, M. Błaszczyk, Z. Jadczak // Prewencja i Rehabilitacja. – 2018, nr 3-4, s. 1-17.

28. Za winnego strat nie zawsze odpowie szef / Ryszard Sadlik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 207 : 05.09, s. D5.

29. Zasady reprezentowania NSZZ Solidarność wobec podmiotów zewnętrznych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 28, s. 63.

30. Znasz dobrego fachowca? Premia czeka / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 204 : 02.09, s. A20.

31. ZUS wspiera tworzenie bezpiecznych warunków pracy // Rzeczpospolita. – 2019, nr 207 : 05.09, s. G4.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję