INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 32/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

19 – 25 sierpnia 2018

1. Aktywne elementy świecące w odzieży ostrzegawczej a ocena zgodności UE / K. Łężak, A. Greszta // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 6-11.

2. Bezpieczeństwo pracy na statkach żeglugi śródlądowej – stan faktyczny i prawny uwagi de lege ferenda / A. Krytosik-Gromadzińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 8-11.

3. Coraz trudniej nam uniknąć pracy po godzinach / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 192 : 19.08, s. A22.

4. Cudzoziemcy pomogą nam tylko na chwilę / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 192 : 19.08, s. A18.

5. Cztery kolory : jak efektywnie komunikować z różnymi typami osobowości? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 56-62.

6. Czy potrzebne są kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bhp? : nowe rozwiązania i możliwości / B. Taradejna-Nawrath // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 12-15.

7. Diagności i fizjoterapeuci idą do TK. Będą walczyć z dyskryminacją / A. Szczepańska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 162 : 22.08, s. B8.

8. Jeszcze przedsiębiorca czy już pracownik? : umowa o pracę a usługi dla jednego podmiotu / K. Klimczyk // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 88-91.

9. Każdemu według zainteresowań : czyli przyszłość employee advocacy w firmie / L. Ingerslev // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 46-49.

10. Kiedy można stracić emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 194 : 21.08, s. 20.

11. Kierunek: świadoma kariera : jak zaplanować swój rozwój zawodowy? / M. Faliszewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 80-84.

12. Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej – ograniczenia wynikające z płci i wieku / E. Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 12-15.

13. Komu należy się 13. pensja? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 193 : 20.08, s. 4.

14. Kto ma prawo do emerytury pomostowej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 192 : 19.08, s. 16.

15. Menedżer na wakacjach : jak zaplanować efektywny odpoczynek z dala od firmowych obowiązków? / M. Faliszewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 85-87.

16. Migrena przeszkadza w pracy / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 4-5.

17. Otrzymanie renty będzie cudem / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 194 : 21.08, s. 10.

18. Podobieństwa, które łączą : czy warto na siłę przeprowadzać integrację pracowników w różnym wieku? / K. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 41-45.

19. Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy / Z. Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 21-23.

20. Pokolenie 50+ ma moc : czy przekroczenie magicznego progu 50. roku życia musi oznaczać schyłek życia zawodowego? / D. Czerwińska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 28-34.

21. Potencjał w dojrzałości : starsi pracownicy szansą dla rynku pracy / P. Szewczyk // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 36-40, rys.

22. Przesył gazu a bezpieczeństwo pracy / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 6-7.

23. Równe, ale różne traktowanie : co trzeba wiedzieć o strategii zarządzania wiekiem? / T. Schimanek, J. Kotzian, M. Arczewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 46-49.

24. Sąd Najwyższy : należy uzupełnić luki w prawie pracy / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 159 : 19.08, s. B10.

25. Schorzenia narządu ruchu czynnych zawodowo pielęgniarek – wyniki badań własnych / M. Grześkowiak [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 16-20.

26. Syndrom uzurpatora : jak sobie radzić z uczuciem, że jest się niewartym odnoszonych przez siebie sukcesów? / M. Maciejewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 63-67

27. Walka z hałasem – opowieść, która nie chce się skończyć / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 3-5.

Relacja z 18 edycji międzynarodowej konferencji zwalczania hałasu (i wibracji) Noise Control (Janów Podlaski, 26-29 maja 2019 r.).

28. Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS / M. Madej, W. Gacek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 24-25.

29. Wybrane metody profilaktyki stresu wśród personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej / A. Łuczak, Ł. Baka, A. Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 16-20.

30. Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych / K. Łężak [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 7, s. 21-25.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję