INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 40/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

14-20 października 2018

1. Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce / R. Valente // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 432-455.

2. Bezrobocie w lipcu najniższe od 28 lat // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 19.

3. Dalej inwestujemy w rodzinę / B. Borys-Szopa ; rozm A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 1-2.

4. Europejscy związkowcy o pracy w korporacjach / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 41, s. 58-59.

5. Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń / J. Renkas // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 402-419.

6. Historia polskiej płacy minimalnej na gruncie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń / B. Oliwkiewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 420-431.

7. Hutnicy niepewni swojego losu // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 34-36.

8. Innowacyjność sektora MŚP w Polsce : problemy i perspektywy / O. Oksanych // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 351-363.

9. Instytucjonalne uwarunkowania nierówności szans edukacyjnych w Polsce / J. Bartak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 387-401.

10. Interakcje pomiędzy poziomem życia a innowacyjnością w aspekcie regionalnym / D. Jankowska, A. Majka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 218-230.

11. Kalkulator kosztów PPK dla firm / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 242 : 16.10, s. A24.

12. Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku / W. Baranowska-Zając // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2019, R. 81, z. 2, s. 111-126.

13. Kwestia godności ludzi pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II / K. Kietliński // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 11-24.

14. Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość / J. Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 316-326.

15. Ponad 60 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 22.

16. Powiaty podnoszą pensje opiekunom / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 201 : 16.10, s. B1.

17. PPK wzmocnią trzeci filar / D. Olko // Rzeczpospolita. – 2019, nr 242 : 16.10, s. A25.

18. Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacyjnego w Polsce / W. Pawnik // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 377-386.

19. (R)ewolucja w prawie pracy / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 200 : 15.10, s. B10.

20. Rola mediacji w sporach pracowniczych / D. S. Majewicz // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 10-14.

21. Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej / J. Mrożek // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2019, R. 81, z. 2, s. 127-140.

22. Scedowanie uprawnień władzy wykonawczej na swoje prezydium / J. Szmit. Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 40, s. 63 ; nr 41, s. 63.

23. Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i rozwoju gospodarczego / A. Tuziak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 327-341.

24. Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich / K. Garwol // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 47-68.

25. Trzeba umieć i zdobyć, i utrzymać pracownika / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 242 : 16.10, s. A24.

26. Ułatwienia organizacyjne dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego / S. Sagan // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 240-251.

27. Umowa zlecenie zamiast etatu // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 20-21.

28. Uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w organizacji / G. Grela // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 164-175.

29. Wspieranie działań innowacyjnych przez technologię ICT w domach kultury / K. Hauke // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 290-300.

30. Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju / M. Adamska-Chudzińska, M. Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 2, s. 92-104.

31. Założenia do budżetu państwa w ocenie związków zawodowych // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 8, s. 23-31.

32. Znaczenie wartości organizacyjnych w budowaniu kultury przedsiębiorstw / M. Gitling // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2019, nr 1, s. 342-350.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję