INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 29/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

22-28 lipca 2018

1. Brak zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 46-48.

2. Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą? / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 6-12.

3. Dyskryminacja pracowników ze względu na niepełnosprawność : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 31-34.

4. Emerytki z rocznika 1953 straciły tysiące złotych. A ustawy nie ma / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 143 : 25.07, s. B1.

5. Finanse przyciągają ambitne kobiety / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 169 : 22.07, s. A23.

6. Kilka uwag krytycznych o formule prawnej podróży służbowej / M. Szypniewski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 13-17.

7. Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. K. 1/18 / M. Krajewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 36-40.

8. Niewymuszona usługa seksualna w zamian za korzyść w pracy : aspekty prawne / I. Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 2-6.

9. Ocena okresowa asystenta sędziego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 35-45.

10. Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 51-56.

11. 500+ obciąży Fundusz Pracy / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2019, nr 140 : 22.07, s. B10.

12. Ponad dwa tysiące nowych miejsc pracy do połowy przyszłego roku / P. Rutkiewicz // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 172 : 25.07, s. 8.

13. Pracodawca łatwiej rozliczy Ukraińców i Białorusinów / M. Pogroszewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 169 : 22.07, s. D6-D7.

14. Pracodawcy! Przy fuzji firm strzeżcie sie przed zarzutem dyskryminacji / K. Topolska, P. Słowik // Gazeta Prawna. – 2019, nr 144: 26-28.07, Tygodnik Gazeta Prawna nr 27, s. C10.

15. Pracownicy i ich motywacje a wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / H. Podsiadło, A. Balik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 23-27.

16. Przejęcie części zakładu pracy przez nowego pracodawcę / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 24-28.

17. Przepisy krajowe przyznające niektórym pracownikom dzień wolny od pracy w Wielki Piątek a dyskryminacja bezpośrednia ze względu na religię : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 41-43.

18. Przywództwo restytucyjne w czasie trwania stosunku pracy a ochrona pracy kobiet – najnowsze orzecznictwo : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 44-45.

19. Regulacja prawna oraz praktyka oceniania braku przeciwwskazań do wykonywania pracy – czesko-polskie porównanie i inspiracja / V. Kadlubiec, J. Horecký, A. Przybyłowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 13-22.

20. Reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych – nowa jakość czy stracona szansa? / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 5, s. 28-35.

21. Sprawdź, jakie kierunki dają szanse na najwyższe zarobki / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 169 : 22.07, s. A22.

22. W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Rzeczpospolita. – 2019, nr 172 : 25.07, s. G5.

23. Zatrudnienie w gig economy na przykładzie Ubera / M. Kozak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 6, s. 18-23.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję