INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 26/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

24 – 30 czerwca 2018

1. Co trzeba zmienić w procedurze sporu zbiorowego / P. Śmigielski // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 33-36.

2. Co zyskają, a co stracą nauczyciele / J. Suchecka // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 146 : 25.06, s. 22.

3. Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 145 : 24.06, s. 16.

4. Essentialia negotii umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 42-46.

5. Jak to z dialogiem bywa, czyli negocjacje ze strajkującymi nauczycielami / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 5-9.

6. Kiedy urzędnik odpowie za niezałatwienie sprawy w terminie / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 146 : 25.06, s. I5.

7. Mikrofirmy pod lupą // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 13-15.

8. Niezłożenie przez pracownika wniosku urlopowego przed ustaniem stosunku pracy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 49-53.

9. Nowe regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych / T. Musialik // Inspektor Pracy. – 2019, nr 5, s. 10-14.

10. O przyszłości pracy w UE // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 30-31.

11. Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za zaległości składkowe na ubezpieczenie społeczne : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 36-39.

12. 500 plus dla niepełnosprawnych to priorytet / B. Borys-Szopa ; rozm. Ł. Guza, G. Osiecki // Gazeta Prawna. – 2019, nr 120 : 24.06, s. A5.

13. Plan większego wsparcia dla osób niepełnosprawnych / K. Michałkiewicz ; rozm. A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 1-2.

14. Polska zwiększy transfery socjalne // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 12.

15. Praca w ochronie zdrowia, europejskie porozumienia i zawodowa aktywność seniorów // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 41-46.

16. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy : realizacja programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy / M. Bem // Inspektor Pracy. – 2019, nr 5, Dodatek tematyczny, 15 s.

17. Przedsiębiorca a pracodawca wewnętrzny – problematyka przetwarzania danych osobowych pracownika / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 20-24.

18. Sądowa kontrola liczebności członków związku zawodowego – uwagi krytyczne / J. Żołyński // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 12-15.

19. Studenci chcą wysokich zarobków, studentki – stabilnego zatrudnienia / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 145 : 24.06, s. A18.

20. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 27-31.

21. Szpiega zatrudnię od zaraz / B. Godusławski // Gazeta Prawna. – 2019, nr 120 : 24.06, s. A6-A7.

Praca w Agencji Wywiadu.

22. Ubezpieczeni powinni mieć wybór : gotówka czy oszczędzanie / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 121 : 25.06, s. B10.

23. Umowa o pomoc przy zbiorach – dodatkowa ochrona czy zagrożenie dla praw osób zatrudnionych? / M. Szuba // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 16-19.

24. W OFE zostało 1,8 mln osób // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 16.

25. Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie o zasiłek chorobowy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 40-41.

26. Wciąż dobrze na rynku pracy // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 16, wykr.

27. Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej / K. Walczak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 8-11.

28. Za mało pielęgniarek i domów pomocy społecznej // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 37-40.

29. Zachowania pracowników częstą przyczyną wypadków w pracy / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 4, s. 18-21.

30. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia z uwagi na obawę przed utratą pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 5, s. 32-35.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję