INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 25/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

17-23 czerwca 2018

1. Co zmieniło się w przyznawaniu świadczeń z zfśs od 4 maja 2019 r. / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 46.

2. Czy za udział w strajku pracownikom przysługuje wynagrodzenie / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 44-45.

3. Efekty mediacyjne w kontekście nabywania i eksploatacji wiedzy zewnętrznej czynnikiem sukcesu w rozwoju organizacji / M. Stelmaszczyk, S. Jopkiewicz // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 4, s. 51-58.

4. Granice zarządzania projektami – ujęcie systemowe / A. Marciszewska, G. Jokiel // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 9-14.

5. Honorarium artysty zwolnione z VAT / A. Ziółek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 140 : 17.06, s. D2.

6. Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 25-28.

7. Jak naliczać i udzielać urlopy wypoczynkowe pracownikom sfery budżetowej / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 50-57.

8. Jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia / M. Rotkiewicz, P. Jeżek // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 58-65.

9. Jak skorzystać na PPK / P. Grochowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 25, s. 37.

10. Jakie ułatwienia dla pracowników wprowadza prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 9-11.

11. Kiedy pracodawca może wymagać udokumentowania niekaralności przez kandydatów do pracy i pracowników / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 17-20.

12. Kiedy pracodawca musi wystawić zaświadczenie płatnika składek Z-3 / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 32-36.

13. Kluczowe wyzwania i bariery oraz trendy w zarządzaniu projektami z punku widzenia projektów realizowanych w Polsce / E. Bukłaha, M. Juchniewicz // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 14-20.

14. Kto musi tworzyć pracownicze plany kapitałowe od 1 lipca 2019 r. / A. Pinzuł, M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 11, s. 12-16.

15. Nieopłacanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 23, s. 63.

16. Obowiązki informacyjne pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 24, s. 63.

17. Ocena procesu dzielenia się wiedzą z perspektywy praktyków / S. Flaszewska // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 4, s. 45-50.

18. Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych / A. M. Lis, A. Lis // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 4, s. 18-26.

19. Podejścia badawcze w zarządzaniu projektami – geneza i ewolucja / M. Trocki // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 3-9.

20. Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 12, 82s.

21. Poziom kompetencji studentów w zakresie zarządzania projektami na uniwersytetach i uczelniach technicznych : przypadek programu IPMA-Student / J. Rzempała, T. Wiśniewski // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 58-67.

22. PPK – możliwe kary dla pracodawcy / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 21, s. 26-27.

23. PPK a PPE / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 24, s. 32-33.

24. Praktyki zwinne w zespołach projektowych – wyniki badań empirycznych / A. Kozarkiewicz, P. Paterek // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 51-58.

25. Project governance – istota, dotychczasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju / E. Głodziński // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 32-42.

26. Solidarność w ZUS ma już 20 lat / R. Borkowska ; rozm. M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 24, s. 56-58.

27. Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości / M. Kosiński // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 25, s. 28-29.

28. Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu / W. Czakon // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 4, s. 3-10.

29. Wynagrodzenie za czas choroby / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 22, s. 63.

30. Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych – wyniki badań / P. Major, S. Spałek // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 3, s. 21-26.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję