INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 24/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

10-16 czerwca 2018

1. Akustyka ciszy / A. Lipowczan // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 5, s. 6-10.

2. Emisja cząstek o rozmiarach nanometrowych podczas wybranych procesów obróbki materiałów budowlanych / S. Bujak-Pietrek, U. Mikołajczyk // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 67-88.

3. Emocje a wypalenie zawodowe urzędników administracji publicznej : testowanie kształtu relacji w modelach poprzecznych i podłużnych / B. A. Basińska, E. Gruszczyńska // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 2, s. 201-211.

4. Ile płacą w bankowości? : czynniki wpływające na zarobki pracowników i menedżerów / M. Czepiel // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 33-37.

5. Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia – wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi / M. Rybacki [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 125-137.

6. Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn / G. Szczepański, L. Morzyński, D. Pleban // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 5, s. 16-20.

7. Na linii człowiek – maszyna – algorytm : jakich kompetencji poszukują cyfryzujące się banki? / R. Włoch, K. Śledziewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 23-26.

8. Nieoczekiwana zmiana miejsc : urlopy rodzicielskie nie tylko dla kobiet / K. Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 84-89.

9. Ocena czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku barmana / A. Wolniakowska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 17-25.

10. Ocena narażenia na hałas i ryzyko uszkodzenia słuchu u pracowników używających słuchawkowych zestawów komunikacyjnych lub słuchawek / M. Pawlaczyk-Łuszczyńska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 27-52.

11. Ograniczenie narażenia górników na hałas poprzez usytuowanie stanowisk pracy obsługi przenośników taśmowych w wykonanych wnękach technologicznych / J. Kompała, R. Wiśniowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 5, s. 11-15.

12. Paradoks efektywności : jak odzyskać utraconą skuteczność? / M. M. Gulewicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 56-59.

13. Pomysłowość pod okiem działu HR : jak zbudować efektywny zespół ds. innowacji? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 50-55.

14. Prewencja dysfunkcji ze strony układu mięśniowo-szkieletowego na przykładzie realizacji programu profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego / M. Sierakowska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 2, s. 189-199.

15. Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego / R. Młyński, E. Kozłowski, L. Morzyński // Bezpieczeństwo Prac – 2019, nr 5, s. 21-23.

16. Przydatność optycznego miernika do oceny narażenia ludzi na drobny pył zawarty w powietrzu pomieszczeń / M. Kowalska, A. Mainka, W. Mucha // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 2, s. 213-220.

17. Radzenie sobie ze stresem wywołanym mobbingiem w miejscu pracy : przegląd parasolowy / M. Warszewska-Makuch // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 2, s. 249-257.

18. Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych / A. Jasielska, M. Ziarko // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 53-66.

19. Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych / M. Cyprowski // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 99-105.

20. W poszukiwaniu efektu : czyli o projektowaniu doświadczeń pracowników / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 60-65.

21. W stronę banku 4.0 : cyfryzacja a kompetencje pracowników banku / R. Włoch, K. Śledziewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 18-22.

22. Wstępna adaptacja i walidacja skali klimatu przeciążenia pracą Mazzetti, Schaufeliego, Guglielmi i Depola / A. Piotrowski, P. Jurek // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 2, s. 177-188.

23. Wybierz sobie coacha : o czym warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o współpracy coachingowej? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 71-73.

24. Wykluczenie społeczne kobiet z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) / K. Gniazdowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, R. 18, nr 4, s. 43-53.

25. Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną / B. Bobik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, R. 18, nr 4, s. 5-14.

26. Zdrowa praca – popłaca / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 5, s. 4-5.

27. Zdrowotne skutki ekspozycji na stałe pole magnetyczne : przegląd piśmiennictwa / M. Zmyślony, P. Politański // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 1, s. 107-120.

28. Zwinny klient, zwinny bank : nowa organizacja pracy w PKO Banku Polskim / J. Czarnecka // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 28-32.

29. Życie wśród ludzi : czym są kompetencje społeczne i czy można się ich nauczyć? / M. Gliwny // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 6, s. 74-79.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję