INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 23/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

3-9 czerwca 2018

1. Bariery psychologiczne hamują aktywizację niepełnosprawnych / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 129 : 04.06, s. A22.

2. Istotność współpracy specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji skutecznych interwencji antystresowych / D. Molek-Winiarska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 149-163.

3. Jaka wysokość odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji / M. Dubiel // Rzeczpospolita. – 2019, nr 132 : 07.06, s. D6.

4. „Jasne” i „ciemne” strony osobowości pracownika w organizacji : przegląd wyników badań / B. Bajcar // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 73-83.

5. Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / A. Ludwiczyński, C. Szmidt // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 11-26.

6. Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0” / B. A. Sypniewska, M. Baran // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 131-136.

7. Menedżerowie o praktyce zarządzania różnorodnością pokoleniową (wyniki badań jakościowych) / J. M. Moczydłowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 101-116.

8. Organizacja inteligentna generacyjnie / J. M. Moczydłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Difin S.A., 2018. – Rec.: B. Urbaniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 115-118.

9. Planowanie czy spontaniczność – jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca? / M. T. Tomczak [i in.] // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 27-41.

10. Polityka senioralna 2.0? Propozycja włączenia elementów interakcji i technologizacji do głównego nurtu polityki społecznej wobec osób straszych / K. Zapędowska-Kling // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 11, s. 43-59.

11. Przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy – analiza podobieństw i różnic w predyspozycjach psychologicznych / K. Biegańska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 29-41.

12. Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych – sondaż opinii przełożonych i podwładnych / J. Cewińska, M. Striker // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 85-99.

13. RODO nie lubi kurzu na archiwach / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 129 : 04.06, s. A15.

14. Strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystywane przez pracowników akademickich, i ich znaczenie dla poziomu odczuwanego stresu oraz wypalenia zawodowego / A. Springer // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 131-147.

15. Ulga prorodzinna w Polsce na tle wybranych państw / M. Wiśniewska-Kuźma // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 11, s. 20-42.

16. Wielowymiarowa ocena skuteczności metod doboru personelu : badania pilotażowe / O. Zwardoń-Kuchcia, A. Lipińska-Grobelny // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 85-99.

17. Wpływ dodatkowego dochodu z programu „Rodzina 500+” na wydatki gospodarstw domowych / M. Grzybowska-Brzezińska, K. B. Doczyk, K. E. Kuśmierz // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 12, s. 73-78.

18. Wpływ kultury ukraińskiej oraz systemu wartości Ukraińców na dobór praktyk ZZL w organizacjach ich zatrudniających / K. Gadomska-Lila, V. Moskalenko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 117-130.

19. Wymiary zaangażowania organizacyjnego w instytucjach edukacyjnych / A. Wziątek-Staśko, I. Michalik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 11-27.

20. Wypłata wynagrodzenia na rzecz osób funkcyjnych / B. Popowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 130 : 05.06, s. H4-H5.

21. Zarządzanie różnorodnością jako odpowiedź na potrzeby zróżnicowanego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu różnego wieku pracownika / A. Bojanowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 61-71.

22. Zarządzanie różnorodnością : w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / E. Gross-Gołacka. – Warszawa : Difin, 2018. – Rec.: A. Pocztowski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 119-123.

23. Zarządzanie zasobami ludzkimi / A. Pocztowski. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. – Rec.: J. Szambelańczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 101-114.

24. Zdalna praca zespołu projektowego – charakterystyka ról i kompetencji / I. Zdonek, M. Podgórska, B. Hysa // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 1, s. 43-60.

25. Zjawisko przeciążenia informacyjnego w procesach decyzyjnych menedżerów / J. Światowiec-Szczepańska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 11, s. 60-78.

26. Związek między zaufaniem do przełożonego a postawami pracowników wobec organizacji i milczeniem organizacyjnym / P. Jurek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 71-84.

27. Zwinne organizacje wyzwaniem dla zarządzania kapitałem ludzkim / M. Juchnowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 43-55.

28. Zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle badań eksperckich / I. Światek-Barylska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, nr 2, s. 57-70.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję