INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 12/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

18-24 marca 2018

1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy / G. Owczarek, A. Hłobaż // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 8-12.

2. Czy można oddelegować do pracy za granicą pracownika bez wcześniejszego podlegania ubezpieczeniom ZUS w Polsce / M. Szypniewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 32-35.

3. Czy pracodawca musi dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 12-16.

4. Czy szkolenia obniżają efektywność pracy? : rentowność celów firmy a rozwój pracowników / R. Reinfuss // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 50-54.

5. Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 40.

6. Dziś dziewczyna, jutro liderka : dlaczego warto wspierać talenty przywódcze młodych kobiet? / K. Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 88-91.

7. Emerytura dla mam / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 66 : 19.03, s. 5.

8. Ile płacić? To zależy : przegląd rynku wynagrodzeń na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak / R. Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 42-48.

9. Jak się skutecznie wypromować w oczach przełożonego / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 65 : 18.03, s. A22.

10. Jak wypełniać pomocnicze formularze kadrowe ze strony internetowej ministerstwa pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 17-20.

11. Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 25-28.

12. Kodeks pracy 2019 z komentarzem : stan prawny na 6 lutego 2019 r. / koment. A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, Dodatek, 242 s.

13. Nie chodzi o liczbę wizytówek, ale o ich jakość : networking i budowanie sieci kontaktów w biznesie / M. Faliszewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 82-87.

14. Od 1 marca 2019 r. matki wychowujące czworo dzieci otrzymają tzw. emerytury matczyne / stan prawny na 6 lutego 2019 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 10-11.

15. Oni tak to robią : dobre praktyki pracodawców skandynawskich w Polsce // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 32-36.

16. Orientacja strategiczna w procesie rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego / A. Marjański // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 11, s. 36-42.

17. Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań / J. Kamińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 13-15.

18. Planowanie cywilne i ratownictwo w publicznym zarządzaniu kryzysowym / A. Kosieradzka [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 11, s. 49-59.

19. Podatnicy sfinansują zwiększenie emerytur rolniczek / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 55 : 19.03, s. B10.

20. 90. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 25-27.

21. (Prawie) każdy może być związkowcem : czyli jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o związkach zawodowych / A. Borkowski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 74-78.

22. Przejażdżka dla specjalistów : nietypowe wsparcie procesu rekrutacji w firmie informatycznej KMD Poland / P. Czarkowska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 38-41.

23. Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu / K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 16-19.

24. Przywrócenie do pracy przy umowie na czas określony / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 11, s. 63.

25. Ryzyko relacyjne w sieciach zarządzania publicznego / K. Sienkiewicz-Małyjurek // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 11, s. 43-49.

26. Szkolenia bhp po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 5, s. 50-57.

27. Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy / A. Pietruszka-Ortyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 20-24.

28. W podążaniu za młodymi : jak przygotować się do targów pracy? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 64-68.

29. Wellbeing w firmie // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, 82 s.

30. Zadania dobrze rozliczone : jak skutecznie egzekwować wykonanie pracy? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 79-81.

31. Znaleźć nową pracę po pięćdziesiątce / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 65 : 18.03, s. A23.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję