INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 19/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

6-12 maja 2018

1. Aspiracje życiowe młodych dorosłych z zespołem Aspergera z rodzin doświadczających migracji / A. Gagat-Matuła, B. Frączek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 227-235.

2. Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań / S. T. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 90-107.

3. Facylitacja zamiast szkolenia : co zrobić, kiedy pracownicy nie korzystają z posiadanej wiedzy? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 80-81.

4. Gdzie najłatwiej o zatrudnienie / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 104 : 06.05, s. A22.

5. Jak słyszysz, tak reagujesz : czyli efektywność komunikacji między nadawcą a odbiorcą / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 63-67.

6. Klauzula spokoju społecznego w sporach zbiorowych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 14, s. 63.

7. Kodeks etyki zawodu nauczyciela : potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność / J. Madalińska-Michalak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 206-216.

8. Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej / W. Horyń, L. Wełyczko // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 177-187.

9. Ktoś musi o tych pracowników się upomnieć / R. Wąsik // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 15, s. 8-10.

Omów. konferencji prasowej przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy m.in. na temat wzrostu płac dla pracowników sfery finansów publicznych.

10. Między andragogiką i pedagogiką pracy / H. Bednarczyk, J. Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 247-254.

11. Perfekcyjna mamusia albo pseudomężczyzna : jakie zachowania mogą zrujnować autorytet i osłabić pewność siebie liderki? / A. Piotrowska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 74-78.

12. PIP skontroluje, czy pracodawca wprowadził PPK / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 15, s. 22-23.

13. Płaca minimalna ratuje życie / R. Woś // Gazet Prawna. – 2019, nr 90: 10.05, s. A42.

14. Pod presją celów biznesowych szef poświęci szczerość i wysokie morale / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 104 : 06.05, s. A23.

15. Polsce będzie trudniej o specjalistów i usługi IT / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 104 : 06.05, s. A17.

16. Poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym : NEETs jako wyzwanie dla edukacji dorosłych / Ł. Tomczyk [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 41-48.

17. Proces stawania się nauczycielem w koncepcji kształcenia ustawicznego / Z. Ostrach, B. Skałbania // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 108-113.

18. Pracownicze plany kapitałowe : konieczność czy szansa dla pracodawców? // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, 74 s.

19. Referendum strajkowe – dane osobowe / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 15, s. 53.

20. Rynek pracy jest jednym z największych wyzwań, trzeba go uporządkować / T. Czerwińska ; rozm. M. Chądzyński, B. Godusławski, G. Osiecki // Gazeta Prawna. – 2019, nr 87 : 07.05, s. A3.

21. Solidarność w obronie wszystkich pracowników / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 15, s. 12-15.

22. Sukces w rękach pracodawców / A. Ogonowska-Rejter // Rzeczpospolita. – 2019, nr 108: 10.05, s. A23.

Konferencje dotyczące PPK.

23. Telepraca w postrzeganiu osób ze specjalnymi potrzebami : raport z badań / O. Pawłowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 236-246.

24. Uczenie się i nauczanie innych w miejscu pracy kobiet sukcesu / E. A. Kos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 33-40.

25. Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu / J. Kotlińska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 4, s. 259-277.

26. Wybrane aspekty wkraczania w dorosłość młodych osób z niepełnosprawnościami / J. Jarmużek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 217-226.

27. Zapewnienie pracownikom obiadu po godzinach leży w interesie firmy / M. Szymankiewicz // Rzeczpospolita. – 2019, nr 106: 08.05, s. H6.

28. Zarząd sukcesyjny : czyli zasady prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci właściciela / E. Guerri // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 82-85.

29. Zmiana organizacji i jakości usług w odbiorze klientów pomocy społecznej / B. Skałbania, E. Szumilas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 56-64.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję