INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 18/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

29 kwietnia – 5 maja 2018

1. Adaptacja, a nie integracja : czyli kluczowe czynniki w procesie zatrudniania pracowników cudzoziemskich / J. Olkowski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 46-50.

2. Co zmieni w prawie pracy ustawa dostosowująca przepisy do RODO / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 9-11.

3. Etyka – naturalna część zarządzania / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 13, s. 24-25.

4. Hierarchiczni przywódcy odejdą do lamusa? : płaskie struktury i otwarta kultura współpracy przyszłością organizacji / P. Wierzbicki // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 36-39.

5. Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 17-20.

6. Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym / J. Stolarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 32-36.

7. Jak ustalać składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 50-57.

8. Jak ustalić od 1 kwietnia 2019 r. wysokość składki wypadkowej / R. Dorawa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 13-16.

9. Jeden rynek – różne oczekiwania : co motywuje specjalistów z poszczególnych branż? // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 32-35.

10. Kto nie ufa sobie, nie ufa innym : skutki nadmiernej kontroli pracowników w organizacji / I. Golonko // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 40-44.

11. Lider nauczycielem : co zrobić, aby menedżer chciał rozwijać pracowników? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 18-22.

12. Normy dotyczące urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 4, s. 29-31.

13. O ile wzrosną wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, s. 25-26.

14. Obuwie robocze musi być wygodne / W. Ostrowicz // Atest. – 2019, nr 4, s. 18-19.

15. Podpisanie umowy a brak pełnomocnictwa / T. Oleksiewicz // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 13, s. 62.

16. PPK a związki zawodowe / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 13, s. 22-23.

17. Prawo koalicji / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 12, s. 63.

18. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2019 z komentarzem : stan prawny na 6 marca 2019 r. / koment. J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 7, Dodatek, 130 s.

19. Talent na boisku i w organizacji : strategia radzenia sobie z osobami z wysokim potencjałem / Ł. Gabryś // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 28-31.

20. Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 13, s. 63.

21. W poszukiwaniu ideału : testy psychologiczne w procesach HRM / M. Gliwny // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 52-57.

22. Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników / L. Zieliński. – Cz. 1-2 // Atest. – 2019, nr 2, s. 50-53 ; nr 4, s. 34-36.

23. Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy? / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 4, s. 56-57.

24. Wzmacniać to, co mocne : dlaczego zarządzanie talentami jest efektywne dla organizacji? / L. Kanach // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 24-27.

25. Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn – informowanie i ostrzeganie / S. Kowalewski. – Cz. 1-3 // Atest. – 2019, nr 2, s. 18-21 ; nr 3, s. 34-37 ; nr 4, s. 4-9.

26. Zatrudnienie równoległe a wymiar urlopu wypoczynkowego / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 4, s. 13-14.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję