INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 16/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

15-21 kwietnia 2018

1. Badanie znajomości marek przedsiębiorstw na potrzeby zewnętrznego employer brandingu – wyniki badań studentów Politechniki Poznańskiej / M. Szafrański [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 2, s. 21-29.

2. Czynniki motywujące do wstąpienia do studenckich organizacji non-profit na przykładzie Board of European Students of Technology (BEST) / M. Boguszewicz-Kreft, M. Małecki // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 82-94.

3. Determinanty bezrobocia osób młodych w Polsce / K. Kaczmarczyk // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 11-20.

4. Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce / J. Bugaj, M. Szarucki // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 2, s. 7-14.

5. Działania innowacyjne przedsiębiorstw usługowych – uwarunkowania i efekty / L. Kuczewska // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 357-369.

6. Ekonomiczno-społeczna efektywność funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim / A. Lachowska // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 370-381.

7. Imigracja obywateli Ukrainy do Polski – przyczyny oraz aspekty popytowe i strukturalne / A. Barwińska-Małajowicz // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 39-57.

8. Innowacje a zmiany strukturalne w zatrudnieniu w województwie podlaskim / K. Karpińska, A. Protasiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 287-298.

9. Innowacje krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw usługowych : wyniki badań / U. Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 309-320.

10. Innowacyjność przedsiębiorstw : potrzeba publicznego wspierania komercjalizacji innowacji / J. Baruk // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 25-38.

11. Każdy pracodawca prędzej czy później będzie musiał postawić na młodych / S. Szwed ; rozm. M. Zdancewicz // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 6-10.

12. Kompetencje pracowników działów HR – badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy / R. Oczkowska, P. Lula, S. Wiśniewska // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 12, s. 57-63.

13. Nastolatek w pracy – zmiany od 1 września 2018 r. / D. Figuła // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 83-85.

14. Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako bariera rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce : wyniki Badania podmiotów małych / A. Bąkowski, A. Piotrowska-Piątek, M. Sobieraj // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 58-67.

15. Nowoczesny ZUS / K. Piskorz // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 12, s. 73-75.

16. Potencjalne rezultaty wprowadzania koncepcji przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach / B. Ślusarczyk // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 1, s. 4-10.

17. Przegląd dziesięciu perspektyw kreatywności organizacji : ujęcie teoretyczne / A. A. Szpitter, M. F. Olszewski // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 12, s. 31-40.

18. Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia jako element procesu planowania / N. Grodzicka // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 75-80.

19. Starzenie się społeczeństwa szansą rozwoju przedsiębiorstw / K. Caban-Piaskowska, A. Miarka // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 110-120.

20. Swipe Right – o nowych technologiach w rekrutacji / M. Kamińska // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 71-74.

21. Tendencje w konsumpcji gospodarstw domowych w świetle zmian na rynku pracy w Polsce / A. Śleszyńska-Świderska, E. Kuzionko-Ochrymiuk // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 555-569.

22. W kierunku zwiększenia zatrudnialności studentów i absolwentów na rynku pracy – przykład Akademickiego Biura Karier Akademii WSB / M. Kot-Radojewska, S. Ratajczak // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 2, s. 21-28.

23. Warsztaty terapii zajęciowej jako forma aktywizacji zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / B. Bobik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, R. 18, nr 1, s. 82-88.

24. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa – moderująca rola dynamizmu rynku / A. Wójcik-Karpacz [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 1, s. 11-19.

25. Wpływ osobowości handlowca na wynik sprzedaży / A. Rudzewicz // Handel Wewnętrzny. – 2018, R. 64, nr 6, t. 1, s. 489-499.

26. Wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w siłach zbrojnych RP / M. Jabłońska-Wołoszyn // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 2, s. 37-43.

27. Zarządzanie narodową instytucją ubezpieczeniową / G. Uścińska ; rozm. S. Brzeziński // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 12, s. 4-8.

28. Zarządzanie wiedzą w procesie offshoringu – studia przypadku centrów usług biznesowych / M. Soniewicki // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 2, s. 29-37.

29. Zasobowa teoria przedsiębiorstwa i koncepcja logiki usługowej w świetle podejścia relacyjnego w zarządzaniu / B. Deszczyński // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 1, s. 19-26.

30. Zrównoważony rozwój jako paradygmat współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / J. Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 12, s. 8-14.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję