INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 20/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

13-19 maja 2018

1. Czy aneks do umowy o pracę podpisany przez nieuprawnioną do tego osobę jest ważny / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 47.

2. Czy każda choroba powstała w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych jest chorobą zawodową / A. Ryl // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 41-42.

3. Czy kontrolerzy potrzebują immunitetu cywilnoprocesowego – swoboda wykonywania czynności służbowych / Ł. Róg // Kontrola Państwowa. – 2018, R. 63, nr 6, s. 19-31.

4. Dualizm wiedzy organizacyjnej a podejście przedsiębiorcze w zarządzaniu strategicznym / J. Stachowicz // Organizacja i Kierow – 2018, nr 4, s. 37-50.

5. Inicjatywa i intencjonalność w podejmowaniu misji zagranicznej przez ekspatriantów z własnej inicjatywy (SIE) / S. Przytuła // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 169-184.

6. Jak mierzyć talent pracowników – członków zespołów? Metoda comtal-team member / M. Wiechetek, W. Talik, A. Dean // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 199-214.

7. Jak przeprowadzać rekrutację pracowników po zmianie przepisów Kodeksu pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 13-16.

8. Jak rozliczać wynagrodzenie członka zarządu / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

9. Jakie będą skutki brexitu dla Brytyjczyków pracujących w Polsce / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 9-11.

10. Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 31-33.

11. Jakie są zasady dokonywania potrąceń z innych świadczeń niż wynagrodzenie / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 23-26.

12. Jakie są zasady powierzania pracownikowi komputera i telefonu / P. Ciszek, M. Culepa, J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

13. Kiedy można kontynuować dokumentację pracowniczą zatrudnionego ponownie pracownika – wyjaśnienie MRPiPS / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 17-19.

14. Lojalność pracowników wobec organizacji – operacjonalizacja pojęcia oraz weryfikacja psychometryczna skali lojalności wobec organizacji – badania pilotażowe / T. Chirkowska-Smolak, M. Wnuk // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 185-198.

15. Modelowanie działania organizacji na poziomie epistemologicznym / T. Gospodarek // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 129-150.

16. Oceny okresowe w służbie cywilnej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 16, s. 63.

17. Pierwszą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 31 maja 2019 r. / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 9, s. 45-46.

18. PPK kontra PPE / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 17, s. 22-23.

19. Rozpoczęcie prac nad kodeksem RODO dla bibliotek / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2019, nr 4, s. 38-39.

20. Status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu w ujęciu ontologii deterministycznej / M. Nowak // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 117-128.

21. Strategiczne aspekty przedsiębiorczości korporacyjnej / T. Piecuch // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 71-85.

22. Tworzenie warunków do nauki niepełnosprawnym studentom / T. Marcinkowski, P. Wanic // Kontrola Państwowa. – 2018, R. 63, nr 6, s. 142-149.

23. Udostępnienie pomieszczenia organizacji związkowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 19, s. 63.

24. Umowa przedwstępna o pracę / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 17, s. 61 ; nr 18, s. 63.

25. Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy w organizacjach non profit przez mentoring / J. Stankiewicz, H. Bortnowska, B. Seiler // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 11-35.

26. Zdolności dynamiczne i rutynizacja / J. Karpacz // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 4, s. 87-99.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję