INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 2/2019

Przegląd czasopism nr 1/20197-13 stycznia 2018

1. Antidotum na czas zmian : jak być bardziej inteligentnym emocjonalnie i czy w ogóle warto? / K. Lis // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 36-39.

2. Blaski i cienie różnorodności : kiedy warto ją wspierać, a kiedy przeciwdziałać kosztom? / M. Świeży // Personel i Zarządzenie. – 2018, nr 11, s. 20-24.

3. Co dla gwiazdy, a co dla marudera : czyli jak dbać o motywację zespołu handlowego? / K. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 58-63.

4. Co pracodawca powinien zrobić z umowami o pracę na czas określony po 21 listopada 2018 r. / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 15-17.

5. Empowerment pracowników w przedsiębiorstwach branży usług biznesowych / B. Deszczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 4, s. 113-143.

6. Grzechy ocen okresowych : dlaczego systemy oceniania przestały spełniać swoją funkcję i jak można to zmienić? / M. Dawid-Sawicka // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 81-83.

7. HR Inteligence : dlaczego zarządzanie personelem oparte na analizie danych musi stać się standardem działów HR? / A. Morawiec-Bartosik, Ł. Mytnik. – Cz. 1-3 // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 10, s. 60-64 ; nr 11, s. 46-51 ; nr 12, s. 56-61.

8. Inny, czyli kto?  :  psychologiczne mechanizmy niechęci i wykluczenia w grupach i organizacjach  /  I. Sołtysińska // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 26-31.

9. Jak budować organizację, która nie jest tyranem? / R. Morgan-Jones ; rozm. H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s.14-17.

10. Jak pracodawca powinien przygotować się do nowych zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 11-14.

11. Jak uzyskać zaświadczenie A1 dla pracownika spoza Unii Europejskiej po zmianach / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 32-34.

12. Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wpłynie na wysokość innych należności  pracowniczych   /   B.  Goliszewska – Chojdak   //   Serwis Prawno-Pracowniczy.  –  2018,  R.  23,  nr 21, s. 22-23.

13. Jak zmieniają się przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. / D. Dwojewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

14. Jesteśmy stworzone do tego : dlaczego kobiety dobrze sprawdzają się w roli mentorów?  / K. Grela-Łężak // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 74-77.

15. Komu przysługują posiłki profilaktyczne w okresie zimowym / A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 41.

16. Kto pyta, wzbudza zaangażowanie… : jak efektywnie przygotować ankiety pracownicze? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 52-56.

17. Kultura organizacyjna zagranicznych centrów usług biznesowych w Polsce / E. Marcinkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 4, s. 49-62.

18. Liczenie okresu zasiłkowego – najczęstsze błędy popełniane w praktyce / B. Nowakowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

19. Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce  –  badania empiryczne  /  G. Mazurek // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 5, s. 45-56.

20. Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 23-27.

21. Nie trzeba być mężczyzną, by osiągnąć sukces w biznesie / I. Rubis ; rozm. K. Adrian // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 70-73.

22. Otwarte innowacje – istota, uwarunkowania, aktywność przedsiębiorstw  /  P. de Pourbaix,  A. Warzybok // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 6, s. 18-30.

23. Pracownicze plany kapitałowe – nowa forma oszczędzania / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 9-10.

24. Przygoda z innowacyjnością : czyli recepta na budowanie pozytywnego doświadczenia pracowników / M. Stawska // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 40-44.

25. Różnorodność napędzana strategią : czyli bogactwo talentów, cech, motywacji i preferencji pracowników szansą na zwiększenie innowacyjności / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 32-35.

26. Trzeba mówić jednym językiem : rola działów HR na tle wyzwań z jakimi muszą się mierzyć / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 84-86.

27. Udany awans wewnętrzny : czyli jak wspierać początkującego szefa?  / A. M. Staroń  //  Personel  i Zarządzanie. – 2018, nr 11, s. 78-80.

28. W umowie o zakazie konkurencji należy precyzyjnie określić zakres tego zakazu / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 45.

29. Zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) wystawiają asystenci medyczni / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 21, s. 34-36.

30. Znaczenie zarządzania wiedzą i innowacji dla funkcjonowania centrów usług wspólnych / M. Soniewicki // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 4, s. 94-112.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję