INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 3/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

14-20 stycznia 2018

1. Bezpieczeństwo socjalne weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa / B. Czuba // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 29-35.

2. Bezpodstawne wzbogacenie pracownika / A. Gawron // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, R. 80, z. 3, s. 109-119.

3. Czemu służy program Rodzina 500 Plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej / A. Gromada // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, R. 80, z. 3, s. 231-244.

4. Determinanty jakości funkcjonowania firm szkoleniowych / P. Rogala // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 9, s. 28-33.

5. Hiszpański rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego : nieefektywności instytucji i próby reform / P.  Maleszyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.  –  2018, nr 3, s. 162-172.

6. Innowacje w edukacji – na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznych / M. Gabryśova // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 317-327.

7. Istota oddziaływania państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu / M. Adamowicz, M. Pyra // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 295-316.

8. Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia / K. Garwol // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 362-373.

9. Koszty wynagrodzeń w fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności – wyniki badań / H. Stańdo-Górowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s.467-477.

10. Lokalna polityka społeczna na rzecz osób starszych w regionie Polski południowo-wschodniej / E. Janigová, M. Kowalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 328-337.

11. Międzynarodowy  projekt  Pathways  jako  narzędzie  integracji  i  reintegracji  zawodowej  osób  z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego / A. Piłat [i in.] // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 25-29.

12. Minimum socjalne w marcu i czerwcu 2018 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 35-37.

13. Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? / M. G. Woźniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 22-40.

14. Nierówności dochodowe w wybranych krajach na tle systemów społeczno-gospodarczych / M. Szczepaniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 173-186.

15. Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej : przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii / P. Wetoszka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 283-294.

16. Pokolenie „sandwich generation” w obliczu współczesnych przemian demograficznych / W. Walkowska // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 7-12.

17. Polityka społeczna 2.0 : w poszukiwniu nowego kształtu państwa opiekuńczego / H. Bandurska, K. Durczak // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 37-39.

18. Powszechny i bezwarunkowy dochód podstawowy jako realny czynnik odbudowy równowagi na rynkach pracy / A. Peszko // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 9, s. 15-20.

19. Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska / M. Zaremba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 243-256.

20. Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju / W. Kozioł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 257-269.

21. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski / K. Andrejuk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, R. 80, z. 3, s. 121-135.

22. Przekoniania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych / A. Kanios // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 19-24.

23. Roboty i automaty w roli usługodawców : o społeczno-kulturowym aspekcie digitalizacji III sektora gospodarki / P. P. Nowak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 374-386.

24. „Socjalna biografia” polskich baby boomersów, czyli jak polityka społeczna kształtowała bieg życia tego pokolenia / B. Szatur-Jaworska // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 1-7.

25. Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju / P. Trębska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 338-347.

26. Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej / A. Giedrewicz-Niewińska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, R. 80, z. 3, s. 47-60.

27. Uznaniowość pomocy społecznej : działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy / M. Trochymiak // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 9, s. 12-19.

28. Wpływ starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny / A. Skorupka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, R. 80, z. 3, s. 149-165.

29. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta / B. Mikuła, T. Stefaniuk // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 9, s. 21-28.

30. Zróżnicowanie płac w polskich województwach – analiza z wykorzystaniem popularnych miar nierówności / D. Mowczan // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 3, s. 348-361.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję