Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2019 » 1-10/2019 » 10/2019

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 10/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

04 – 10 marca 2018

1. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zatrudnieniu cywilnoprawnym / M. Raczkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 66-70.

2. Behapowców portret własny / B. Kaczmarek. – Cz. 1-3 // Atest. – 2018, nr 12, s. 4-6 ; 2019, nr 1, s. 4-7 ; nr 2, s. 4-9.

3. Deficyt mieszkaniowy jako główny problem polskiego mieszkalnictwa / M. Surówka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 358, s. 232-242.

4. Dyskryminacja (nierówne traktowanie) w stosunkach cywilnoprawnych / M. Barzycka-Banaszczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 6-16.

5. Elastyczne biura to nisza, ale bardzo szybko rosnąca / A. Roguski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 55 : 06.03, s. A23.

6. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi w polskim systemie finansów publicznych / J. Szołno-Koguc // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 358, s. 243-252.

7. Instrukcja bhp jako tarcza / (pk, rk) // Atest. – 2019, nr 2, s. 23-26.

8. Jak być liderem w erze rewolucji 4.0 / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 53 : 04.03, s. A23.

9. Kontroferta nie zawsze znaczy, że firma cię ceni / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 53 : 04.03, s. A22.

10. Krajobraz po reformie : zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami / P. Grzebyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 81-98.

11. Między ochroną a efektywnością : systemowe i terminologiczne aspekty objęcia cywilnoprawnych umów o zatrudnienie ustawodawstwem pracy / M. Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 2-5.

12. Ochrona osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie niewypłacalności pracodawcy / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 39-45.

13. Ochrona rodzicielstwa osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 71-80.

14. Ograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych / M. Jamroży // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 358, s. 103-113.

15. Podporządkowanie w umownym zatrudnieniu cywilnoprawnym / A. Dubowik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 17-27.

16. Polskie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową opublikowane we wrześniu i październiku 2018 roku / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 2, s. 31-32.

17. Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków / G. Gołębiowski, P. Russel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 358, s. 81-92.

18. Pracownik „od święta”, czyli o umowie o pracę trwającej od 1 stycznia, 1 maja czy 1 listopada / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 2, s. 13-15.

19. Prawo do odpoczynku a zatrudnienie cywilnoprawne / A. Zwolińsdka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 54-65.

20. Skutki oddziaływania ustawodawstwa pracy na umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / D. Dzienisiuk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 99-114.

21. Specjalny numer jubileuszowy z okazji 100-lecia publicznych służb zatrudnienia // Rynek Pracy / IPiSS. – 2019, nr 1, s. 5-127.

22. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych są potrzebne // Atest. – 2019, nr 2, s. 36-37.

23. 13 emerytura podoba się emerytom / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 54 : 05.03, s. A21.

24. Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia / W. Gierańczyk, M. Leszczyńska // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 1, s. 52-67.

25. Upowszechnienie stosowania umów cywilnoprawnych a ochrona socjalna zatrudnionych / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 115-120.

26. Usprawiedliwione nieobecności w pracy / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 7, s. 63 ; nr 8, s. 63.

27. Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników / L. Zieliński // Atest. – 2019, nr 2, s.50-53.

28. Zakaz konkurencji w zatrudnieniu cywilnoprawnym / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 46-53.

29. Zakres uniformizacji ochrony wynagrodzenia za pracę w umownych stosunkach zatrudnienia / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 1, s. 28-38.

30. Zdrowotne aspekty zróżnicowania kapitału ludzkiego w ujęciu regionalnym / M. Klonowska-Matynia // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 1, s. 32-51.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję