INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 9/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

25 lutego – 3 marca 2018

1. Brak odmowy przyjęcia zmiany warunków zatrudnienia oznacza zgodę / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 45.

2. Czy feedback kosztuje? : dialog z pracownikami i bieżąca informacja zwrotna sercem nowego systemu oceny w ING Banku Śląskim / M. Peikow // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 48-51.

3. Czy nauczyciele nadal mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 34-37.

4. Dlaczego systemy ocen nie działają i czym można je zastąpić? / G. Filipowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 38-42.

5. HR w świecie zmian : najważniejsze wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 21-25.

6. Ile wynosi odpis na zfśs w 2019 r. / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 47-49.

7. Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2018 r. / P. Kostrzewa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 31-33.

8. Jak składać deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8 AR za 2018 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 25-27.

9. Jak sporządzić informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. po zmianach przepisów / T. Krywan // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

10. Jakie ograniczenia pracy w handlu w niedzielę i święta obowiązują w 2019 r. A. Kulkowska-Wardzyńska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 19-21.

11. Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PFRON / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 43-44.

12. Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r. przy potrącaniu należności z wynagrodzenia zleceniobiorców / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 28-29.

13. Maksymalne płace budzą emocje / A. Gwiazda // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 5, s. 18-19.

14. Milionowe rzesze wykluczonych i zagrożonych / T. Wójcik // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 7, s. 29-31.

15. Neuronauki w służbie przywództwa : jak wiedza o mózgu wspiera rolę lidera? / M. Małkowicz. – Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 70-73 ; nr 2, s. 72-76.

16. Nie zabijaj posłańca : kim jest sygnalista i czy warto opracować w firmie system zgłaszania błędów? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 85-87.

17. Nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej / M. Gałecka, M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 13-18.

18. Nowe zasady wygasania stosunków pracy w razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.

19. Nowelizacja ustawy o związkach raz jeszcze / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 1, s. 54-56.

20. O czym szumi firma : jak wykorzystać content marketing w budowaniu wizerunku pracodawcy? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 55-59.

21. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają mniej obowiązków w zakresie bhp / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 1, s. 11-12.

22. Oświetlenie pomieszczenia pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 1, s. 63.

23. Pracodawca nie może zasłonić się regulaminem / I. Zawacka : rozm. A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 7, s. 54-55.

24. Prawo pracy – bez rewolucji w 2019 roku  /  A. Berezowski  //  Tygodnik Solidarność.  –  2019, nr 3, s. 30-31.

25. Rodzina czy praca – nie musisz wybierać : jak być matką kilkorga dzieci i pracować zawodowo? / K. Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 78-82.

26. Różni, ale równi : czyli jak zarządza się różnorodnością w firmie Saint Gobain / S. Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 74-77.

27. Silna podstawa oceny : czyli promowanie zachowań zgodnych z celami i wartościami w firmie Danone / M. Peikow // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 52-54.

28. Stąpanie po cienkim lodzie : jak skutecznie komunikować się ze zwalnianymi pracownikami podczas likwidacji spółki? / J. Marcjasz // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 30-33.

29. Zdrowie organizacji : czynniki warunkujące dobrostan pracowników i kulturę firmy / P. Bednarz-Łuczewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 26-29.

30. Z szafy do komputera : czyli cyfryzacja akt pracowniczych // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 88-89.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję