INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 8/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

18-24 lutego 2018

1. Ambitne plany, rosnące wymagania : wyzwania rekrutacyjne 2019 na podstawie raportu Hays Poland / A. Czarnecka // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 22-27.

2. Bój się, ale działaj! : jak kobiety mogą zwiększyć pewność siebie w biznesie? / A. Piotrowska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 82-86.

3. Chodzi głównie o postawy  :  czyli zmiana procesu i narzędzi rekrutacji na nowym rynku pracy  / K. Salwa // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 28-31.

4. Co zmieniło się od 1 stycznia 2019 r. w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 32-34.

5. Coach dla menedżera : jakie funkcje może pełnić executive coach? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 92-94.

6. Czy warto inwestować w CSR? : zmiana podejścia do rozliczania nakładów na działania społeczne firm / K. Gołąbek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 88-91.

7. E-ZLA oraz nowe zasady zawiadamiania o badaniu kontrolnym a wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem / K. Piwowarska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 21-25.

8. Jak liczyć odszkodowanie za zakaz konkurencji / B. Pęśko // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 24-27.

9. Jak należy planować czas pracy w instytucjach kultury w 2019 r. / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

10. Jak sporządzić i kiedy wysłać do ZUS zaświadczenie o przychodzie pracującego emeryta lub rencisty za 2018 r. / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

11. Jak stwierdzić, czy organizacja związkowa jest reprezentatywna po zmianie przepisów / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 43-45.

12. Jak wypełnić i kiedy składać nowe formularze ZUS / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 10-17.

13. Jak zawierać układy zbiorowe pracy po zmianach przepisów / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 18-20.

14. Klient (wewnętrzny) nasz pan : dlaczego warto traktować pracowników tak samo jak klientów? / M. Pawłowski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 46-50.

15. Na granicy wytrzymałości : czy stosowanie presji podczas rozmowy rekrutacyjnej ma sens? / P. Gniazdowski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 42-45.

16. Neuronauki w służbie przywództwa : jak wiedza o mózgu wspiera rolę lidera? / M. Małkowicz. – Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 70-73 ; nr 2, s. 72-76.

17. Ochrona prawna spółdzielczej umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 36-38.

18. Od kadr do HRBP : szanse i ograniczenia funkcjonowania działów HR na podstawie badań Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / T. Rostkowski, M. Gul, J. Strzemiński // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 58-63.

19. Odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 52-56.

20. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki akcyjnej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 39-45.

21. Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy bezterminowej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego.  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]  //  Monitor Prawa Pracy.  –  2019,  R.  16,  nr 1, s. 28-31.

22. Pracownik w wieku przedemerytalnym zatrudniony na czas określony może żądać przywrócenia do pracy / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 8-9.

23. Prawo związków zawodowych do informacji po nowelizacji ustawy związkowej / K. W. Baran // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 7-10.

24. Sąd karny zbada, czy pokrzywdzony został zatrudniony na umowę cywilnoprawną dla pozoru / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, s. 46.

25. Uprawnienie sądu do samodzielnego określania wysokości premii pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego.  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 32-35.

26. Ustawa zasiłkowa 2019 z komentarzem : stan prawny na 7 stycznia 2019 r. / koment. A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 3, Dodatek, 147 s.

27. W opozycji do status quo : jak zrozumieć i zniwelować opór przed zmianą? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 52-56.

28. Wyławianie pereł : dlaczego warto rekrutować wewnątrz organizacji? / J. Miśtak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 32-36.

29. Wypalenie zawodowe a prawo do odpoczynku – wybrane zagadnienia / M. Nowak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 15-20.

30. Zatrudnienie pracownicze członków zarządu publicznych spółek na stanowiskach niezwiązanych z zarządzaniem na tle przepisów o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 1, s. 11-14.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję