INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 7/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

11-17 lutego 2018

1. Badania profilaktyczne nauczycieli systemu oświaty / M. Paszkowska // Atest. – 2019, nr 1, s. 37-40.

2. Behapowców portret własny / B. Kaczmarek. – Cz. 1-2 // Atest. – 2018, nr 12, s. 4-6 ; 2019, nr 1, s. 4-7.

3. Co przemawia za potrzebą zdefiniowania „osoby niesamodzielnej”? : definicja niesamodzielności i osoby niesamodzielnej / E. Szwałkiewicz // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 6-10.

4. Czy imigranci zagrażają stabilności systemów emerytalnych? : doświadczenia globalne a przypadek polski / I. Jakubiak, P. Kaczmarczyk // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 11-12, s. 9-16.

5. Czynniki  kształtujące  polską  politykę  imigracyjną i integracyjną  w  opinii  badaczy i praktyków / M. Gońda, W. Klaus // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 11-12, s. 16-23.

6. Definicja i kryteria oceny stopni niesamodzielności badanej zbiorowości – wyniki badań / J. Mirosław, I. Powliczak, A. Smoder // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 15-23.

7. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Szwecji – inspiracje dla Polski / R. Bakalarczyk // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 34-40.

8. Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników przed zagrożeniami / L. Morzyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 1, s. 24-27.

9. Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika? / M. Sulestrowska // Atest. – 2019, nr 1, s. 48-50.

10. Kultura czy gospodarka? Obawy Polaków przed imigracją i imigrantami na tle innych społeczeństw europejskich / B. Pasamonik, D. Duch-Krzystoszek // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 11-12, s. 2-9.

11. Kryteria oceny stopni niesamodzielności – doświadczenia dotychczasowe i propozycje dla potrzeb polskiej praktyki / K. Pawlak, A. Ćwirlej-Sozańska, A. Wiśniowska-Szurlej // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 11-15.

12. Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne / M. Gołofit-Szymczak, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 1, s. 15-18.

13. Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z cykliczną liczbą pracujących / P. Dykas // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 9, s. 23-38.

14. Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków / B. Solawa // Atest. – 2019, nr 1, s. 42-46.

15. Niesamodzielność – nowym ryzykiem socjalnym w systemie zabezpieczenia społecznego / E. Bojanowska // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 1-6.

16. (Nie)zmienność wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w procesie sukcesji i cyklu ich życia / K. Szczepańska-Woszczyna // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 10, s. 10-17.

17. Ocena kompetencji menedżerskich – propozycja metodyczna / M. Tyrańska // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 10, s. 36-42.

18. Opieka nad osobami niesamodzielnymi : model realizowany a model pożądany / Ł. Jurek // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 24-29.

19. Polskie wersje norm dotyczących maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 1, s. 32.

20. Przesłanki, bariery i efekty wdrożenia controllingu w opinii kadry menedżerskiej na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej / M. Kowalewski, H. Lelusz // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 8, s. 5-16.

21. Robotyzacja procesów biznesowych – stan obecny i kierunki rozwoju / A. Sobczak // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 10, s. 52-61.

22. Sukces migracyjny i jego wymiary wśród polskich imigrantów w zachodniej Europie : spojrzenie antropologiczne / A. Posern-Zieliński // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 11-12, s. 23-28.

23. Sukces na emigracji, czy to możliwe? Przypadek Polaków w Berlinie / A. Szczepaniak-Kroll // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 11-12, s. 28-34.

24. System oceny stopnia niesamodzielności a realizacja celów reformy opieki długoterminowej : przykład Czech / P. Łuczak // Polityka Społeczna. – 2018, nr tematyczny 2, s. 30-34.

25. Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka / D. Kondej // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 1, s. 19-23.

26. Wykształcenie a potrzeby rynku pracy – klasyfikacja absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / P. Pietrzak // Studia Ekonomiczne. – 2018, z. 354, s. 80-93.

27. Wynagrodzenia 2019 – zmiany w rozliczaniu i wypłacie / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 2, 81 s.

28. Zaawansowanie procesu starzenia sie populacji Polski w latach 1990-2050 / R. Murkowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, Vol. 6, nr 9, s. 59-77.

29. Zagrożenia w pracy laboranta galwanicznego / J. Duszczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 1, s. 10-14.

30. Zmiany dotyczące służby bhp, szkoleń, bhp w uczelniach, eliminowania ze złomu przedmiotów niebezpiecznych // Atest. – 2019, nr 1, s. 34-36.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję