INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 5/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

28 stycznia – 3 lutego 2018

1. Adaptacja Kwestionariusza warunków efektywności pracy II w grupie polskich pielęgniarek i położnych / A. Orłowska, M. Łaguna // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 5, s. 547-560.

2. Badania psychologiczne w służbie medycyny pracy – regulacje prawne / M. Waszkowska, A. Wężyk. – Cz. 1-2  // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 5, s. 561-572 ; nr 6, s. 673-684.

3. Choroby niezawodowe związane z pracą – uregulowania prawne, orzecznictwo oraz potencjalne konsekwencje dla pracodawców i pracowników w Polsce / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 5, s. 539-546.

4. Choroby zawodowe w Polsce w 2016 roku / B. Świątkowska, W. Hanke // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 6, s. 643-650.

5. Choroby zawodowe wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w latach 2009-2016 / B. Świątkowska, W. Hanke // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 5, s. 531-538.

6. Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje informacji o zawodach? / M. Górczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 55-63.

7. Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN / J. Brzozowski, R. Cekiera // Ekonomista. – 2018, nr 6, s. 719-741.

8. Doświadczenia z projektowania opisu informacji dla zawodu doradca finansowy / K. Waliszewski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 75-84.

9. Drugi rok funkcjonowania RDS : debaty o zdrowiu, ubezpieczeniach i zmianie ustawy // Dialog w Centrum i Regionach. – 2018, nr 11, s. 12-17.

10. Działania promujące materiały zawierające informacje o zawodach / D. Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 147-153.

11. Informacje o zawodach jako narzędzie wsparcia instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia / J. Kulińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 44-54.

12. Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach / M. Jankowska, M. Drozd-Garbacewicz, W. Galewski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 37-43.

13. Kreowanie nowych kwalifikacji rynkowych w powiązaniu z informacjami o zawodach / E. Migałka, R. Panas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 123-129.

14. Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach / E. Sałata // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 64-74.

15. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach / M. Mazur-Mitrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 85-100.

16. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych – analiza karnoprawna / M. Derek // Palestra. – 2018, R. 63, nr 12, s. 7-12.

17. Nowe kwalifikacje rynkowe w sektorze nieruchomości / H. Szumińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 130-143.

18. Nowy rok z wyższymi świadczeniami // Dialog w Centrum i Regionach. – 2018, nr 11, s. 18.

19. Ocena narażenia na hałas na stanowiskach pracy barmanów / A. Dudarewicz [i in.] // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 6, s. 633-641.

20. Od kompetencji zawodowych do kwalifikacji rynkowych w sektorze budownictwa / I. Woźniak, J. Kus // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 111-122.

21. Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego / E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 11-23.

22. Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa / K. Trawińska-Konador // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 101-110.

23. Prawo lekarza do informowania pracodawcy o przeciwwskazaniach do wykonywania określonego rodzaju pracy przez pracownika / J. Zajdel-Całkowska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 6, s. 613-620.

24. Psychospołeczne warunki pracy a depresja i zaburzenia depresyjne : przegląd badań / D. Żołnierczyk-Zreda, P. Holas // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 5, s. 573-581.

25. Radzenie sobie przez humor dla relacji między stresem w pracy a satysfakcją zawodową / A. Kruczek, M. A. Basińska // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 6, s. 621-631.

26. Równowaga w zbiorowych stosunkach pracy – wybrane uwagi / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Palestra. – 2018, R. 63, nr 12, s. 54-62.

27. Ryzyko ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne u ratowników medycznych / M. Gańczak, K. Topczewska // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr 6, s. 685-694.

28. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy / K. Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 3, s. 24-36.

29. Udział w szkoleniu związkowym a doraźna czynność związkowa / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 4, s. 61.

30. Ustawienie kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej a dolegliwości bólowe u stomatologów i asystentek medycznych / O. Nowotny-Czupryna [i  in.] // Medycyna Pracy. – 2018, Vol. 69, nr  5, s. 509-522.

31.  Wydatki i kredyty gospodarstw domowych / M. Banaś, P. Kujawa // Dialog w Centrum i Regionach. – 2018, nr 11, s. 4-8.

32. Wzrost stawki minimalnej nie wpłynie na 500+ / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 3, s. 32-33.

33. Zrewidowana Europejska Karta Społeczna wciąż przed ratyfikacją / M. Szymański // Dialog w Centrum i Regionach. – 2018, nr 11, s. 22-25.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję