INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 1/2019

Przegląd czasopism nr 1/20191-6 stycznia 2019 r.

1. Anonimowa krytyka pracodawcy / A. Lejko // Atest. – 2018, nr 11, s. 57-58.

2. Bezpieczeństwo w świecie 4.0 / R. Kozela // Atest. – 2018, nr 11, s. 8-9.

3. Czy bhp się opłaca? / (pk) // Atest. – 2018, nr 11, s. 13.

4. Czy robotyzacja zmniejszy liczbę wypadków przy pracy? / A. Żebrowski // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 48-49.

5. Dość dyskryminowania pracowników! / P. Duda // Tygodnik Solidarność. – 2018, nr 51/52, s. 64-65.

6. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 18-19.

7. Jednorazowe rękawice ochronne dla przemysłu spożywczego / T. Dajerling // Atest. – 2018, nr 11, s. 26-27.

8. Konwergencja i nierówności dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej / A. Baer-Nawrocka // Gospodarka Narodowa – 2018, R. 29, nr 3, s. 103-123.

9. Narażenia zawodowe na zawał serca : połączenie przyczyny zewnętrznej i wewnętrznej wypadku przy pracy / R. Bryła // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 28-30.

10. Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  /  D. Chruślak.  – Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 37-41.

11. Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku murarza-tynkarza / oprac. R. B. // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 21-23.

12. 86% kierowców aut służbowych przekracza dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym / A. Żebrowski // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 48-49.

13. Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych w bibliotece / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2018, nr 12, s. 37-40.

14. Pracownicze programy kapitałowe : konieczność czy szansa dla pracodawców? // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr specjalny, 66 s.

15. Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – oszacowanie i redukcja zagrożeń / J. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 24-27.

16. Prawidłowa organizacja pracy przed monitorem ekranowym z uwzględnieniem kompetencji kontrolnych inspektora pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 13-15.

17. Rada Dialogu Społecznego okiem Związku / M. Szymański // Tygodnik Solidarność. – 2018, nr 49, s. 53-55.

18. Reforma  szkolnictwa  wyższego  i  nauki  a  działalność  bibliotek  /  R.  Golat  //  Bibliotekarz.  –  2018,  nr 12, s. 34-36.

19. Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych / J. Szmit. – Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. – 2018, nr 47, s. 63 ; nr 48, s. 63 ; nr 49, s. 63.

20. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / L. Zieliński // Atest. – 2017, nr 7, s. 42-43 ; nr 10, s. 2-33 ; 2018, nr 1, s. 64-65, ; nr 3, s. 66-67 ; nr 11, s. 14-15.

21. Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP – jak dokonać słusznego wyboru? / D. Rozmus // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 10-12.

22. Szkolenie  wstępne  ogólne  dla  pracodawców?  /  M.  Maszewski  //  Przyjaciel  przy  Pracy.  –  2018,  nr 10, s. 19-20.

23. Umowa o pracę a kontrakt / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 16-17.

24. Urządzenia mieszające – zapewnienie bezpiecznej pracy / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 5-7.

25. Urządzenia techniczne na budowach – bezpieczeństwo eksploatacji / K. Dworzecki // Atest. – 2018, nr 11, s. 37-39, il.

26. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – pytania i odpowiedzi // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2018, R. 23, nr 24, 81 s.

27. Współczesne nauki ekonomiczne : tożsamość, ewolucja, klasyfikacje / M. Gorynia // Ekonomista. – 2018, nr 5, s. 497-522.

28. Zasady wypłaty wynagrodzenia po nowelizacji Kodeksu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2018, nr 51/52, s. 83.

29. Zdolność do pracy i niskie zarobki / (rob) // Atest. – 2018, nr 11, s. 16.

30. Zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. – 2018, nr 10, s. 31-32.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję