INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 10/2019 – j. niemiecki

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Neues im Bereich Arbeit

Rolf Winkel, Hans Nakielski // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 9-14

Nowości w obszarze pracy. => CZYTAJ

 

2. Qualifizierungschancegesetz in Kraft : Mehr Weiterbildungsförderung für Beschäftigte

Hans Nakielski // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 14-18, rys. tab.

Obowiązująca ustawa o możliwościach kwalifikacji: więcej szkoleń dla pracowników. => CZYTAJ

 

3. Weitere Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung und Hartz IV. Leichterer Zugang zum Arbeitslosengeld und Verbesserungen für Langzeitarbeitslose

Hans Nakielski // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 18-21, rys.

Dalsze zmiany w ubezpieczeniu od bezrobocia i Hartz IV. Łatwiejszy dostęp do zasiłku dla bezrobotnych i poprawa dla długotrwale bezrobotnych. => CZYTAJ

 

4. Was sich 2019 bei der Alterssicherung ändert(e)

Rolf Winkel // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 21-25, tab.

Co się zamieniło w 2019 roku w zabezpieczeniu na starość. => CZYTAJ

 

5. Erwerbsminderungsrente erneut verbessert

Rolf Winkel // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 25-28, tab.

Ponowna poprawa emerytury Erwerbsminderungsrente. => CZYTAJ

 

6. Psychische Erkrankung und gesetzliche Unfallversicherung: Warum die Anerkennung als Berufskranheit oder Arbeitsunfall so schwerig ist

Wolfgang Spellbrink // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 32-38.

Psychiczne zachorowania i ustawowe ubezpieczenie wypadkowe. Dlaczego tak trudne jest uznanie za chorobę zawodową lub wypadek przy pracy. => CZYTAJ

 

7. Armut reicht tief. Ein Vergleich der Lebenssituation zwischen Armen und Nicht-Armen

Grefa Schabram // Soz. Sicherh. – 2019, nr 1, s. 39-42, rys.

Ubóstwo sięga głębiej. Porównanie sytuacji życiowej osób ubogich i nie ubogich. => CZYTAJ

 

8. Wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen und eine gute Bezahlung

Grit Genster // Soz. Sicherh. – 2019, nr 2, s. 68-72.

Potrzebujemy atrakcyjnych warunków pracy i dobrego wynagrodzenia. => CZYTAJ

 

9. Grundrente: Wie der Plan des Arbeitsministers die Altersarmut verringert

Ingo Schäfer // Soz. Sicherh. – 2019, nr 2, s. 82-86, tab. 

Emerytura podstawowa: jak plan ministra pracy ograniczy ubóstwo na starość. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję