Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się opracowany przez Dział Zbiorów dla Niewidomych Katalog nowości czytelniczych książek mówionych w standardzie DAISY i formacie Czytak za okres od 1.08.2017 do 31.07.2018 roku. Użytkownikami katalogu są osoby niewidome, które odsłuchują książki z wykorzystaniem odtwarzaczy obsługujących format Czytak lub urządzeń przeznaczonych do odtwarzania w standardzie DAISY. Dzięki powiększonej czcionce z treścią katalogu mogą zapoznawać się osoby słabowidzące. Katalog dostępny jest w siedzibie Działu Zbiorów dla Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie – na stanowiskach, gdzie bibliotekarze przyjmują czytelników, jak również wysyłany jest pocztą tradycyjną – na życzenie. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk w imieniu Przewodniczącej Kapituły II edycji Konkursu o nagrodę imienia Profesor Elżbiety Tarkowskiej otrzymała zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w kategoriach: autorska praca naukowa i autorski materiał prasowy/medialny. Uroczystość odbyła się w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem – 17 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o naturze współczesnego ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod przezwyciężania tych zjawisk w Polsce poprzez popularyzację szczególnego spojrzenia Profesor Elżbiety Tarkowskiej na sytuację osób dotkniętych ubóstwem.

W tym roku nagrodę za pracę naukową otrzymała Mariola Racław, a za materiał prasowy/medialny - pochodząca z Wilna Ewa Wołkanowska-Kołodziej.

Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.

(foto za: Komitet Socjologii PAN)