Dnia 15 października 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna Garbarczyk  uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez firmę Aleph Polska wraz z Polską Grupą Użytkowników Systemu Aleph PolAleph. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze korzystający z systemu Aleph i innych rozwiązań firmy Ex Libris. Gospodarzem tegorocznej konferencji była Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania w bibliotekach naukowych oferowanych produktów branżowych, a także prezentacja wyników wprowadzonych rozwiązań, nowości na rynku oraz planów na przyszłość firm PolALEPH i Ex Libris.

Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczą w dniach 15 i 16 listopada 2017 r. w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski. Udział w Forum wzięli Minister Elżbieta Rafalska oraz Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzbogacił się o nowości książkowe oraz dwa kolejne numery naszej publikacji „Praca i Polityka Społeczna”.

Dnia 8 listopada, w ramach Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017, pracownice Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GBPiZS uczestniczyły w panelu „Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”, zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową.

Miło nam poinformować, że referat Małgorzaty Czapalskiej pt. Bibliotheca Magna Perennisque – honorowe wyróżnienie dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego, wygłoszony na XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu, został włączony do publikacji pokonferencyjnej.

Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz inni pracownicy Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w dwóch seminariach międzynarodowych zorganizowanych w dniach 23-24 października przez Instytut Badań Strukturalnych.

Dnia 19 października 2017 r. przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni na międzynarodową konferencję prezentującą raport pt. „Migration and Mobility in the Europe and Central Asia Region”, inaugurującą tegoroczną edycję “World Bank Economic Update for Europe and Central Asia (ECA)”.

Przedstawiciele GBPiZS otrzymali zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie, na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”.