24 maja 2017 r. odbył się IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Warszawskie Targi Książki są cyklicznym spotkaniem wielu wydawców, księgarzy, autorów, a przede wszystkim ludzi związanych z książką. Towarzyszą im liczne, debaty, prelekcje, prezentacje nowości wydawniczych i bestsellerów, inne atrakcje literackie, skupiające się wokół tematyki szeroko pojętej literatury, czasopiśmiennictwa, e – book, e – prasy oraz innych multimediów, spotkania, dyskusje, debaty, konkursy, atrakcje literacko-artystyczne i wystawy. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 18-21 maja, a przyświecała jej dewiza „Siła słów - Worte Bewegen”. Już po raz ósmy gmach warszawskiego Stadionu Narodowego wypełnił się rzeszami pasjonatów literatury, bibliofilów i czytelników ze wszystkich grup wiekowych. Nas również nie mogło tam zabraknąć. Przedstawicielki Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, były Panie: Justyna Garbarczyk, Małgorzata Czapalska, Dorota Roguska oraz Małgorzata Wójtowicz.

W dniu 16 maja br. odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” dedykowana Pani prof. dr hab. Bożenie Balcerzak-Paradowskiej z okazji Jej jubileuszu.

19. maja 2017 r. w ramach Warszawskich Targów Książki odbyło się spotkanie pod nazwą "Wydawcy dla niewidomych. Panel o aspektach prawnych i technologicznych Traktatu z Marrakeszu". Organizatorem spotkania była Polska Izba Książki. Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS reprezentowała pani Monika Cieniewska, zastępca dyrektora ds. zbiorów dla niewidomych.

Z przyjemnością informujemy, że w majowym numerze miesięcznika „Bibliotekarz”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ukazał się artykuł Małgorzaty Wójtowicz, pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej naszej Biblioteki. Tekst pt. „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”, zamieszczony w dziale „Z Bibliotek”, przedstawia cenne kolekcje druków historycznych z bogatego skarbca Książnicy: stare druki z XVIII wieku oraz dzieła związane z historią rodzimego prawodawstwa – Ius civile XIX wieku.

W dniach 11-12 maja 2017 r. – pod hasłem „Multibibliotekarstwo” – odbyła się w Gdańsku XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Gdańską PAN.

Już po raz czwarty w Warszawie, w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pod tegorocznym tytułem, „Od rękopisów po bazy danych”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Informacji i Książki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek już po raz trzeci zorganizowała Dzień Otwarty, którego tematem przewodnim była sytuacja osób starszych. Spotkanie oficjalnie zainaugurował Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS, który swoje wystąpienie poświęcił zarówno Świętu Bibliotekarza, jak i tak ważnej dla Ministerstwa polityce senioralnej. Pan Wiceminister złożył na ręce Pani Justyny Garbarczyk, Dyrektora GBPiZS, list okolicznościowy w imieniu Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej nawiązujący do tematyki Dnia Otwartego oraz podkreślił ogromne znaczenie pracy bibliotekarzy: "Biblioteka jest niezbędną częścią naszej kultury, a kultura częścią naszej świadomości".