Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego podjęła współpracę z Centrum Nukat, w ramach której ma prawo do pobierania rekordów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych z katalogu Nukat.

nunukat

W dniu 15 grudnia 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji prezentującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji".

W dniach 6 i 7 grudnia 2017 r. Instytut Badań Strukturalnych zorganizował międzynarodowa konferencje z udziałem kilkudziesięciu naukowców reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Szanowni Państwo,

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma przyjemność  przedstawić ofertę bezpłatnych praktyk studenckich dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz wszystkich tych, którzy taką praktykę w Bibliotece chcieliby odbyć.

Studenci zgłaszający się na praktykę powinni przedstawić skierowanie do odbycia praktyki wystawione przez uczelnię.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udzielamy pod nr tel. 22 380-51-29

                                          praktyki logo praca