W zbiorach Biblioteki znajduje się 17 880 wol. czasopism (13 875 jednostek inwentarzowych, ok. 500 tytułów, w tym 96  to czasopisma bieżące).
Są one dokumentowane, a ważne artykuły streszczane i zamieszczane w miesięczniku „Praca i Polityka Społeczna”.
Bez mała połowa prenumerowanych przez Bibliotekę czasopism zagranicznych, to jedyne egzemplarze w kraju.

Wykaz bieżących tytułów czasopism - 2016 r.

Wykaz bieżących tytułów czasopism - 2017 r.

Szczegółowe informacje o pełnym zasobie czasopism gromadzonych w GBPiZS można znaleźć w  Katalogu On-line.