POLSKIE

dialog.gov.pl - Dialog Społeczny - strona poświęcona dialogowi społecznemu, czyli relacjom pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz organami państwowymi

psz.praca.gov.pl - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia to serwis informacyjny, w którym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy publikują informacje adresowane dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także pracodawców 

funduszeeuropejskie.gov.pl - Fundusze Europejskie - rządowy portal informacyjny poświęconym funduszom europejskim, w tym EFS - Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, który inwestuje w ludzi mających trudności ze znalezieniem pracy

 

ZAGRANICZNE:

labourlawresearch.net - Labour Law Research Network - sieć internetowa poświęcona badaniom nad prawem pracy

socialplatform.org - Social Platform - sieć internetowa łącząca europejskie organizacje działające w sektorze społecznym

eurofound.europa.eu - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

http://ec.europa.eu/social - European Commission for Employment, Social Affairs and Inclusion - Komisja Europejska ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego